Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς σε Πρόχειρο (Συνοπτικό) διαγωνισμό από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Οκτωβρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) έχει αναρτηθεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σε Πρόχειρο (Συνοπτικό) διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου “Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015”, που χρηματοδοτείται από το Erasmus +, σύμφωνα με την απόφαση της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση και επικύρωση της σύμβασης του έργου “Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning”.

Αναλυτικότερα, η παρούσα διακήρυξη στην προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

  • Εξυπηρετητές (servers)
  • Τροφοδότης σελίδων εκτυπωτή 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι €10.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους, μέχρι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες, επίσης, στην πύλη του ΙΤΥΕ: 
http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/2089-  


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας