Διαβούλευση Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο “Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

15 Ιανουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι ό Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε Διαβούλευση τη Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο “Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων”. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) και το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, με τα δικαιώματα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των €6.882.588,00 (έξι εκατομμυρίων, οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.595.600,00 € - ΦΠΑ (23%): 1.286.988,00 €). 

Το έργο, αποτελεί ένα Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο θα λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές (καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, παρατηρήσεις δημοτικών υπαλλήλων, κάμερες σε χώρους ευθύνης του Δήμου) και κανάλια (smartphones, SMS, email, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), θα τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί προς διαχείριση και επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε καταγγελίες ή συμβάντα, που αφορούν τη φύλαξη των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου και ειδικά τα σχολικά συγκροτήματα και τους χώρους του Δήμου στους οποίους συγκεντρώνονται δημότες και ειδικότερα παιδιά και ηλικιωμένοι (σχολεία, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές). 

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο, μέσω της παρακολούθησης των χώρων ευθύνης του, να συγκεντρώνει έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση και να τη δρομολογεί άμεσα προς αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, μειώνοντας σημαντικά τα κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς, ειδικά σε κλειστούς χώρους, όπως τα σχολικά κτίρια. Η λύση θα υλοποιηθεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών (για παράδειγμα μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής αναφορικά με την προστασία δεδομένων, της τήρησης αυστηρών διαδικασιών πρόσβασης στα δεδομένα και την αποθήκευση των δεδομένων για περιορισμένο χρονικό διάστημα).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και η υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας υποβολής προτάσεων/παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Diavoul.EKE@daem.gr

Διακήρυξη Διαγωνισμού και Φόρμα Υποβολής Παρατηρήσεων σε μορφή .zip
Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://bulletins.daem.gr/?p=34

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας