Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Υπηρεσίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Δημόσια Διοίκηση” από την ΚτΠ ΑΕ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

11 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” (ΚτΠ ΑΕ) πρόκειται να προβεί άμεσα στη σύνταξη τευχών διακήρυξης για την προκήρυξη του έργου “Υπηρεσίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Δημόσια Διοίκηση” προϋπολογισμού €7.444.980,90. Το παραπάνω έργο αποτελεί μέρος (Υποέργο 3) της πράξης με τίτλο “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου - ΕΣΔΑΚ” συνολικού προϋπολογισμού €11.931.480,90.

H συγκεκριμένη πράξη επιχειρεί μια συστημική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω μιας σειράς έργων/παρεμβάσεων, που άπτονται των επιμέρους πτυχών του συγκεκριμένου θέματος, υιοθετώντας τελικά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, η λειτουργία της οποίας υποστηρίζεται από την παροχή των Υπηρεσιών Λειτουργίας Εξειδικευμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Δεδομένων της σπουδαιότητας, του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και του εύρους του έργου, η ΚτΠ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που διαθέτουν τεχνογνωσία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την υποστήριξη έργων αντίστοιχης κλίμακας, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egov_hrms@ktpae.gr - το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 - τις προτάσεις/λύσεις τους σχετικά με το έργο, με έμφαση σε μια σειρά σχεδιαστικές και τεχνολογικές παραμέτρους του έργου.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν την περιγραφή, τόσο της Πράξης και του υπό προκήρυξη έργου, όσο και των στοιχείων και παραμέτρων, στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η άποψη και η συνεισφορά των ενδιαφερόμενων φορέων, βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση:  http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/RFI_ESDAK_v1.pdf.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ