Η εταιρεία JUMBO TRADING LTD επίλεξε την εφαρμογή Human Capital Management της SingularLogic

Μελών ΣΕΠΕ

06 Σεπτεμβρίου 2017

Η εταιρεία JUMBO TRADING LTD που εδρεύει στην Κύπρο, επέλεξε την εφαρμογή Human Capital Management (HCM) της SingularLogic, η οποία περιλαμβάνει τις εφαρμογές Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την ομάδα των εξειδικευμένων σε θέματα μισθοδοσίας συμβούλων της SingularLogic, σε συνεργασία με την SingularLogic Cyprus.

Η απόφαση της JUMBO TRADING LTD να εγκαταστήσει το Human Capital Management, βασίζεται στην επιτυχημένη λειτουργία του στην JUMBO ΑΕ στην Ελλάδα, όπου μέσω αυτού, από το 2005, μισθοδοτούνται χιλιάδες εργαζόμενοι.

Αρχικός στόχος της εταιρείας είναι να παρακολουθεί τους 600 εργαζόμενους που απασχολεί στα πέντε καταστήματα που διαθέτει στην Κύπρο και να υπολογίζει μισθοδοσία. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την εκτεταμένη λειτουργικότητα, τις ειδικές διαδικασίες του HCM και το πλούσιο σύστημα αναφορών, προσδοκά αφενός αύξηση της παραγωγικότητας των τελικών χρηστών και αφετέρου πλούσια πληροφόρηση προς τη διοίκηση της εταιρείας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ