Συνάντηση ΣΕΠΕ με την κυρία Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας

ΣΕΠΕ

12 Ιανουαρίου 2017

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ανέδειξε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, ΣΕΠΕ, στη συνάντηση που πραγματοποίησε στα γραφεία του Συνδέσμου με την Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017. 

Ο ΣΕΠΕ παρουσίασε τις θέσεις και προτάσεις του για την Εθνική ψηφιακή Στρατηγική υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει τη νέα ‘’βιομηχανία’’ της χώρας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του κράτους και την εξωστρέφεια των παραγωγικών δυνάμεων της, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της ελληνικής οικονομίας και εξαλείφοντας τις παθογένειες του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, στον πυρήνα της στρατηγικής αυτής βρίσκονται οι επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν ικανά στελέχη, και ανταγωνίζονται ισάξια επιχειρήσεις του εξωτερικού και των οποίων ο ρόλος μπορεί να ενισχυθεί συνδράμοντας στην ανάπτυξή της χώρας, αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων. 

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες και ανάγκες για τη δημιουργία μίας δυναμικής ψηφιακής αγοράς μέσω ενός σύγχρονου αναπτυξιακού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα προάγει την καινοτομία και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης προώθησης και ολοκλήρωσης μίας σειράς κρίσιμων έργων υποδομής για τη χώρα και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα με επίκεντρο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την εξοικονόμηση πόρων, την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. 

Από την πλευρά της η Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Βουλευτής της Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε: “Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η τοποθέτηση του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας σε οριζόντιο ρόλο που θα διαπερνά όλους τους παραγωγικούς κλάδους καθώς και το κράτος αποτελεί στρατηγικής σημασίας παράμετρο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η τήρηση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η δημιουργία ενός ευέλικτου και ρεαλιστικού πλαισίου λειτουργίας, η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων της αγοράς και των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, αλλά πρώτιστα ο επιτελικός συντονισμός από πλευράς πολιτείας όλων των δράσεων που απαιτούνται αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχή και ταχύτερη τοποθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά το διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας.” 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κύριος Τάσος Τζήκας, τόνισε ότι η δημιουργική Ελλάδα υπάρχει, διάσπαρτη σε όλους τους τομείς, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο, αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά οι απαραίτητοι πόροι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημαντικός παράγοντας είναι και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, που χάρη στις γνώσεις και τις ικανότητές του, μπορεί να συνδράμει καταλυτικά στο σχηματισμό μιας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας και στην ανάδειξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. “Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μπορεί να αντιστρέψει το φαινόμενο “διαρροής μυαλών” - “brain drain”, με τη δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις, η Ελλάδα χρειάζεται έναν σύμμαχο για να ξεφύγει από την κρίση και να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και ο ΣΕΠΕ με τη διεθνή τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Με σύμπνοια και συλλογική προσπάθεια, για τον υπερκομματικό στόχο μίας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.” υπογράμμισε ο κύριος Τζήκας. 


Από αριστερά: Γιάννης Σύρρος, Γιώτα Παπαρίδου, Τάσος Τζήκας, Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, θεοδώρα Παπαευθυμίου


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ