Η INTRASOFT International βραβεύεται για την καινοτομία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μελών ΣΕΠΕ

11 Νοεμβρίου 2014

H INTRASOFT International βραβεύτηκε με τιμητική διάκριση στην κατηγορία “Καινοτομία στο HR, η πιο καινοτόμος πρακτική ανθρωπίνου δυναμικού / πιο δημιουργική ομάδα ανθρωπίνου δυναμικού” στα Human Resource Excellence Awards (HREA) 2014.

Το βραβείο απονεμήθηκε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της INTRASOFT International κατόπιν αξιολόγησης των καινοτόμων πρακτικών της. Είναι μια σημαντική διάκριση για την INTRASOFT International, καθώς αναγνωρίζεται η σημασία της καινοτομίας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ως στρατηγικός πυλώνας της συνεχούς επιχειρηματικής ανάπτυξης,  επιφέροντας ουσιαστικά οφέλη και βελτίωση στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και απόδοσης, ενώ παράλληλα επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης συνολικά.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ