Οι λύσεις Epicor ERP μπροστά από τις εξελίξεις

Μελών ΣΕΠΕ

30 Οκτωβρίου 2014

Νέες ρυθμίσεις του Κώδικα ΦΠΑ για υπαγωγή εταιρειών στο «ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β»

Με αφορμή την πρόσφατη ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ, η Athens Technology Center (ATC), αποκλειστικός αντιπρόσωπος του διεθνούς λογισμικού  Epicor ERP για Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει πως η έκδοση Epicor ERP 9 ήταν ήδη έτοιμη με ενσωματωμένες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διάταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες που έχουν επιλέξει τις ολοκληρωμένες λύσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Epicor ERP για την κάλυψη των αναγκών τους σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης, μπορούν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα λειτουργικότητα ώστε να συμμορφωθούν εύκολα και γρήγορα στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νέο καθεστώς ΦΠΑ, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αυτό είτε σε επιχειρήσεις που είναι αποδέκτες φορολογικών στοιχείων από προμηθευτές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με γνώμονα την βέλτιστη εμπειρία πελάτη και με στόχο τη μείωση του κόστους χρήσης, του χρόνου εκμάθησης, και τελικά, την αξιοποίηση της επένδυσης και τη μεγιστοποίηση του RoI, η ATC επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη των εφαρμογών της, αξιοποιώντας εγκαίρως τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκάστοτε φορολογικές μεταβολές.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ