Μείωση του κόστους και μεγαλύτερη ευελιξία με τις υπηρεσίες Vodafone Business Cloud

Μελών ΣΕΠΕ

20 Απριλίου 2016

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των υπηρεσιών Vodafone Business Cloud παρουσίασε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, η Vodafone σε ειδική εκδήλωση, στην οποία μίλησε ο Group Director Vodafone Cloud & Hosting Services, Greg Hyttenrauch, αλλά και επιλεγμένοι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες Vodafone Business Cloud έρχονται να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, καθώς εγγυώνται μείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ παρέχουν ασφάλεια και ευελιξία στη χρήση των υπολογιστικών δομών και του εταιρικού δικτύου. Παράλληλα, διαθέτουν τεχνολογική επάρκεια που μπορεί να καλύψει τις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας.  

Με το Vodafone Business Cloud αποδεσμεύονται ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι μπορούν να διοχετευθούν στον ολοένα και αυξανόμενης βαρύτητας στρατηγικό ρόλο του ΙΤ, που καλείται να υποστηρίξει πλέον βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες και να κάνουν την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική, είπε ο Greg Hyttenrauch και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες cloud θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικές στο άμεσο μέλλον, καθώς θα έχουν καθοριστικό ρόλο στα «ευφυή» αυτοκίνητα, τις ψηφιακές εφαρμογές στη λιανική, αλλά και σε υπηρεσίες Machine-to-Machine εν γένει. 

Ως πάροχος συνολικών λύσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για επιχειρήσεις, η Vodafone έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις προκειμένου οι λύσεις Vodafone Business Cloud να εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων. Οι υπηρεσίες Vodafone Business Cloud παρέχονται σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται η Cisco και η Intracom Telecom. 

Από την μεριά της, η Intracom Telecom, κύριος τεχνολογικός συνεργάτης της Vodafone στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία του Cloud, προσέγγισε το ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας πληροφοριών τεκμηριώνοντας ότι, ενώ εμφανίζεται ως ο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας υιοθέτησης υπολογιστικών νεφών από τις επιχειρήσεις, αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Vodafone Business Cloud. Ο Δρ. Θεόδωρος Στεργίου, Cloud Security Officer της Intracom Telecom, αφού αναφέρθηκε στις ανησυχίες των επιχειρήσεων σχετικά με τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, ανέλυσε στη συνέχεια το πλαίσιο ασφάλειας και τις αντίστοιχες δικλείδες που διέπουν τις λειτουργίες  και τις παρεχόμενες υπηρεσίες Vodafone Business Cloud, ακόμη και για πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και πληροφοριών. Τέλος, επισήμανε την ειδοποιό διαφορά του Vodafone Business Cloud στο να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ασφάλειας πληροφοριών των πελατών με τρόπο συμβουλευτικό, μοναδικό για κάθε επιχείρηση. 

Την σκυτάλη πήρε ο Εnrico Mercadante, Lead for Systems Engineering and Cloud South Europe από την Cisco, του κύριου τεχνολογικού προμηθευτή της υπηρεσίας Vodafone Business Cloud, δίνοντας μια συναρπαστική ματιά στο αύριο και στο καταλυτικό ρόλο των υπολογιστικών νεφών τα οποία βρίσκονται στη καρδιά της ψηφιακής επανάστασης του διαδικτύου των πραγμάτων – Internet of Things (IoT). Ενίσχυσε την άποψη ότι το Cloud αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που καλούνται να παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες στους υπαλλήλους τους, ενώ αποτελεί τη λύση για το μετασχηματισμό του IT σε ένα πάροχο υπηρεσιών. 

Οι λύσεις Vodafone Business Cloud παρέχουν τη βέλτιστη σχέση τιμής και απόδοσης, καθώς οι επιχειρήσεις μισθώνουν τους πόρους που πραγματικά χρειάζονται και χρησιμοποιούν, ενώ διασφαλίζουν τη συνολική τους κάλυψη τόσο για τις  υποδομές  πληροφορικής όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά τους κυκλώματα πρόσβασης. 

Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να ανεβάσει έως και όλες τις ιδιόκτητες υποδομές πληροφορικής στο Cloud  και να μην βαρύνεται με το κόστος της αγοράς, ανανέωσης ή της συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, έως και μηδενίζοντας το κόστος της σχετικής επένδυσης. Παράλληλα, γίνεται πιο παραγωγική μέσω των διαχειριστικών εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στο cloud από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Ο Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας, Διονύσης Γρηγοράτος δήλωσε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη Vodafone ως έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Οι υπηρεσίες cloud αποτελούν πια μέρος της στρατηγικής των εταιριών. Tα πλεονεκτήματα του cloud είναι σημαντικά και προσφέρουν στις εταιρίες ό,τι πραγματικά χρειάζονται: Μείωση του κόστους, διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και γρήγορη προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά και επιχειρηματικά δεδομένα». 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το vodafone.gr/business

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ