Οι λύσεις Epicor ERP αναδείχθηκαν Πρωταθλητές

Μελών ΣΕΠΕ

29 Αυγούστου 2014

Η πλατφόρμα Epicor ERP, η οποία σε Ελλάδα και Κύπρο διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Athens Technology Center (ATC), πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως η λύση που αποδίδει την Καλύτερη Συνολική Αξία ( Best Overall Value), σκοράροντας 1η συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές λύσεις στον ειδικό δείκτη Αξίας ERP (ERP Value Index), σύμφωνα και με το Vendor Landscape: Mid-Market ERP" report, που δημοσίευσε από το Info-Tech Research Group.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία έγινε συγκριτική μελέτη 10 και πλέον διάσημων ERP πλατφορμών, οι αναλυτές της Info-Tech συμπέραναν πως "οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν μια συνολική λύση για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής, πωλήσεων αλλά και της ευρύτερης διαχείρισης του οργανισμού, θα βρουν ιδιαίτερη αξία στις λύσεις της Epicor." Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν πως

  • οι λύσεις Epicor παρέχουν "πολύ καλό πυρήνα λογισμικού, κάτι που τις κάνει εύκολα προσαρμόσιμες και γρήγορα επεκτάσιμες "
  • το σύστημα διαθέτει "χαρακτηριστικά κι εργαλεία άνω του μέσου όρου συγκριτικά με το κόστος αγοράς.

(Πηγή: Info-Tech Research Group, "Vendor Landscape: Mid-Market ERP", July 2014)

Παράλληλα, οι λύσεις Epicor διατήρησαν την 1η θέση στο δείκτη Αξίας, κάτι που πρακτικά αναδεικνύει την σημαντική υπεροχή τους στην αναλογία οφέλους/κόστους συγκριτικά με άλλες γνωστές λύσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίες αξιολογήθηκαν με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των λύσεων Epicor.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ