Η Oracle παρουσιάζει το Oracle Analytics Cloud

Μελών ΣΕΠΕ

29 Σεπτεμβρίου 2014

 • Το Oracle Analytics Cloud είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν που παρέχει επιχειρηματική ευφυΐα και εργαλεία ανάλυσης για παραδοσιακά δεδομένα και για big data. 
 • Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο Cloud επιτρέπουν τη συλλογή, αποθήκευση, προετοιμασία και ανάλυση όλων των πόρων δεδομένων ενός οργανισμού.
 • Οι έτοιμες εφαρμογές ανάλυσης παρέχουν ενσωματωμένες αναφορές σε πραγματικό χρόνο και εις βάθος διαλειτουργική ανάλυση για μια σειρά εφαρμογών SaaS.
 • Το Oracle Analytics Cloud καλύπτει τις ανάγκες χρηστών των επιχειρησιακών τομέων, επιστημόνων που εργάζονται με δεδομένα και του τμήματος IT.
 • Παρέχονται άμεσα χρησιμοποιήσιμες δυνατότητες για πρόσβαση από φορητές συσκευές και ανάλυση, ώστε οι πελάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ανάπτυξη λογισμικού.
 • Οι συνεργάτες της Oracle μπορούν να αξιοποιήσουν το Oracle Analytics Cloud για να δώσουν στους πελάτες τους μια μεγάλη σειρά από λειτουργίες ανάλυσης, ανοίγοντας νέες ροές εσόδων.
 • Επίσης, το προϊόν αποδεσμεύει πολύτιμους πόρους IT και τους επιτρέπει να διατηρήσουν τις συνθήκες ασφάλειας και τον έλεγχο επί της αρχιτεκτονικής των πληροφοριών μιας εταιρείας.
 • Το Oracle Analytics Cloud βασίζεται στις δοκιμασμένες, κορυφαίες τεχνολογίες του Oracle Business Intelligence και βάσεων δεδομένων, καθώς και στην υποδομή Oracle Cloud, και παρέχει τεράστιες δυνατότητες επεκτασιμότητας, υψηλή διαθεσιμότητα, κορυφαία ασφάλεια, λειτουργική απλότητα και ελαστική χωρητικότητα.
 • Το Oracle Analytics Cloud περιλαμβάνει:

Επιχειρηματική ευφυΐα με τη μορφή υπηρεσίας

-       Βασισμένο στη δοκιμασμένη τεχνολογία BI της Oracle, το Oracle Business Intelligence Cloud Service (Oracle BI Cloud Service) είναι βελτιστοποιημένο για το cloud και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδυάζουν δεδομένα από ετερογενείς πηγές, όπως εφαρμογές στο cloud και σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης, καθώς και εφαρμογές τρίτων, ώστε να δημιουργούν γρήγορα εμπλουτισμένες, διαδραστικές εφαρμογές ανάλυσης.

-       Το Oracle BI Cloud Service παρέχεται μέσω cloud βάσει συνδρομής και επιτρέπει στους πελάτες να δώσουν άμεσα εργαλεία ανάλυσης σε μικρές ομάδες, σε τμήματα της επιχείρησης ή σε ολόκληρο τον οργανισμό, χωρίς κεφαλαιουχικές δαπάνες.

-       Το Oracle BI Cloud Service επιτρέπει σε χρήστες με οποιοδήποτε επίπεδο τεχνικής ειδίκευσης να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα χρήσιμες εφαρμογές ανάλυσης, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα η οποία είναι εύκολη στο ξεκίνημα, εύκολη στην υιοθέτηση, φορητή και ευέλικτη.

Ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης συναλλαγών για χρήστες επιχειρησιακών τομέων SaaS

-       Στο Oracle Transactional Business Intelligence ενσωματώνει εργαλεία ανάλυσης σε εφαρμογές Oracle SaaS, παρέχοντας αναφορές και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, Oracle Customer Experience (CX) Cloud και Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud.

-       Πλήρως ενοποιημένο στις εφαρμογές SaaS, το Oracle Transactional Business Intelligence επεκτείνει αυτόματα και προσαρμόζει τις αναφορές κάθε φορά που παραμετροποιούνται οι υφιστάμενες εφαρμογές. Ενοποιείται αυτόματα με τους ρόλους ασφαλείας των εφαρμογών προέλευσης.

-       Το Oracle Transactional Business Intelligence έχει δημιουργηθεί για τους χρήστες των επιχειρησιακών τομέων, παρέχει ανάλυση μέσα από διαδραστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards), διαμορφωμένους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI) και ειδοποιήσεις προς επιτραπέζιες και φορητές συσκευές.

-       Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια χρήστες επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τακτικά σήμερα το Oracle Transactional Business Intelligence σε συνδυασμό με τις εφαρμογές Oracle SaaS που κατέχουν.

Εργαλεία εις βάθος ανάλυσης πολλαπλών πηγών για χρήστες επιχειρησιακών τομέων SaaS

-       Το Oracle Transactional Business Intelligence Enterprise φέρνει στο cloud την ισχύ των εργαλείων ανάλυσης αποθηκών δεδομένων και των προδιαμορφωμένων εφαρμογών ανάλυσης.

-       Βασισμένο στο μοντέλο των εφαρμογών BI της Oracle, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από 4.000 εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο, το Oracle Transactional Business Intelligence Enterprise συνδυάζει δεδομένα πελατών, πωλήσεων, marketing, χρηματοοικονομικών, εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλα δεδομένα, επιτυγχάνοντας μια ενιαία προβολή για όλη την επιχείρηση.

-       Το Oracle Transactional Business Intelligence Enterprise έχει δημιουργηθεί για τους χρήστες των επιχειρησιακών τομέων, παρέχει ανάλυση μέσα από διαδραστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards), διαμορφωμένους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI) και ειδοποιήσεις προς επιτραπέζιες και φορητές συσκευές.

-       Εκτός από την άμεση υποστήριξη για εφαρμογές Oracle SaaS και εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης, το Oracle Transactional Business Intelligence Enterprise μπορεί να επεκταθεί σε πηγές πληροφοριών από τρίτους, παρέχοντας έναν ενιαίο μηχανισμό βασισμένο στο cloud για την ανάλυση οποιωνδήποτε δεδομένων.

Big data με τη μορφή υπηρεσίας

-       Το Oracle Big Data Cloud Service δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Hadoop σε μια ασφαλή, ελαστική, διαχειριζόμενη και εύχρηστη πλατφόρμα υποδομής η οποία ενοποιείται με άλλες υπηρεσίες Oracle Cloud. 

-       Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το Oracle Big Data Cloud Service υλοποιημένο είτε σε Oracle Compute Cloud Service και Oracle Storage Cloud Service, είτε σε Oracle Exadata και Oracle Big Data Appliance, παρέχοντας μια γκάμα επιλογών απόδοσης, ποιότητας υπηρεσιών και κόστους.

-       Η από κοινού αξιοποίηση του Oracle Big Data SQL, του περιβάλλοντος Hadoop και της Oracle Database as a Service αποτελεί τη βάση για την ενοποιημένη δυνατότητα διαχείρισης και ανάλυσης big data.

Εντοπισμός Big data με τη μορφή υπηρεσίας

-       Επιτρέποντας τον εύκολο μετασχηματισμό μεταξύ μορφών δεδομένων (data wrangling) και την ανάλυση Big Data σε περιβάλλον Hadoop, το Oracle Big Data Discovery είναι η «πρόσοψη του Hadoop».

-       Επιτρέπει, με πρωτοποριακό τρόπο, σε αναλυτές επιχειρησιακών διαδικασιών, επιστήμονες που εργάζονται με δεδομένα και στο προσωπικό των τμημάτων IT να συνεργάζονται σε έργα ανάλυσης big data και να επιταχύνουν τη δημιουργία αξίας.

-       Οι self-service δυνατότητες προετοιμασίας των δεδομένων διευκολύνουν τους χρήστες να βρίσκουν, να δημιουργούν προφίλ, να εξερευνούν και να μετασχηματίζουν περίπλοκα δομημένες πληροφορίες από περιβάλλοντα Hadoop, για αξιοποιήσιμη περιήγηση σε πόρους big data χωρίς ανάγκη σύνταξης κώδικα.

-       Η self-service ανάλυση παρουσιάζεται με οπτικά εργαλεία εντοπισμού δεδομένων, βασισμένα σε αναζήτηση, σε συνδυασμό με εργαλεία προβλεπτικής (predictive) ανάλυσης.

 • Το Oracle Analytics Cloud παρέχει ενοποιημένες δυνατότητες ανάλυσης γραφημάτων για αξιοποιήσιμες πληροφορίες διορατικότητας:

-       Το Oracle Analytics Cloud αξιοποιεί ενοποιημένες δυνατότητες ανάλυσης γραφημάτων, όπως εταιρικά γραφήματα κοινωνικής δικτύωσης (enterprise social graphs) και διακαναλικά γραφήματα ταυτοτήτων (cross-channel identity graphs) για αξιοποιήσιμες πληροφορίες διορατικότητας.

-       Αυτές οι δυνατότητες ενσωματώνουν τεχνικές μηχανικής εκμάθησης που αξιοποιούν αλγόριθμους big data και αναγνώριση μοτίβων στις εταιρικές συναλλαγές και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις για να προσδιορίσουν τα επιτυχημένα επιχειρηματικά μοτίβα.

 • Το Oracle Analytics Cloud απλοποιεί τη διαχείριση, βοηθάει στην εδραίωση της ασφάλειας και προσφέρει ελκυστικά οικονομικά οφέλη:
 • Οι λύσεις Cloud μπορούν να έχουν σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με λύσεις εσωτερικής εγκατάστασης. Με το Oracle Analytics Cloud, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν τα κόστη και τους απαιτούμενους πόρους, επιτρέποντας την ευρύτερη αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης σε όλο το εύρος τους.
 • Όπως με όλες τις υπηρεσίες Oracle Cloud, οι χρήστες του Oracle Analytics Cloud μπορούν να αξιοποιήσουν πλεονεκτήματα στους εξής τομείς:

-       Επεκτασιμότητα: Το μοντέλο βασίζεται στο cloud και επιτρέπει στους οργανισμούς να προσθέτουν νέους χρήστες, εφαρμογές και δυνατότητες ανάλυσης καθώς οι απαιτήσεις αλλάζουν και χωρίς περιορισμό.

-       Διαθεσιμότητα: Η αρχιτεκτονική του Oracle Cloud και οι συμφωνίες περί επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA) εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα.

-       Ασφάλεια: Οι εφαρμογές δεδομένων και ανάλυσης φιλοξενούνται στο Oracle Cloud, το οποίο πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας του κλάδου.

-       Απλότητα: Η Oracle διαχειρίζεται την εφαρμογή διορθώσεων (patching) και αναβαθμίσεων, αποδεσμεύοντας ακόμα περισσότερους πόρους IT και διασφαλίζοντας άμεση διάθεση των πιο πρόσφατων δυνατοτήτων.

-       Ελαστικότητα: Η υπηρεσία αξιοποιεί την ισχύ της υποδομής του Oracle Cloud και υποστηρίζει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ανάλυσης.

Σχετικές δηλώσεις

 •  Ο Balaji Yelamanchili, Senior Vice President Analytics & Performance Management προϊόντων της Oracle, δήλωσε: «Το βάρος των δεδομένων μετατοπίζεται προς το cloud, ωθούμενο από τη γρήγορη υιοθέτηση εφαρμογών SaaS και την αυξανόμενη προτίμηση για υλοποιήσεις IT βασισμένες στο cloud. Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη για εργαλεία ανάλυσης βασισμένα στο cloud έχει επίσης αυξηθεί. Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Oracle είναι η πρώτη που καλύπτει ένα κενό στην αγορά, προσφέροντας το Oracle Analytics Cloud, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ανάλυσης το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από εκατομμύρια χρήστες. Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες ανάλυσης BI και big data στο cloud θα δώσουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να βρίσκουν και να αξιοποιούν νέες πληροφορίες ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη των οργανισμών τους.»
 • Ο Segar Annamalai, Chief Information Officer, American Career College, δήλωσε: «Τα ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης του Oracle HCM Cloud έχουν βοηθήσει τα πανεπιστήμιά μας να αποκτήσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, βελτιώνοντας την ικανότητα σχεδιασμού και αυξάνοντας την ικανοποίηση των εργαζόμενων. Οι πίνακες χειρισμού των λειτουργιών (dashboards) και οι αναφορές χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα στελέχη του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και τους αναλυτές μας.
 • Ο Peter Bjork, Vice President, Information System Strategies, Skanska, δήλωσε: «Το Oracle BI Cloud Service επιτρέπει στη Skanska να είναι πολύ πιο ευέλικτη. Όταν χρειαζόμαστε νέα στοιχεία ανάλυσης, το Oracle BI Cloud Service μάς επιτρέπει να τα δημιουργήσουμε γρήγορα, χωρίς να προβληματιζόμαστε για τη ρύθμιση της υποδομής ή τις αναβαθμίσεις του λογισμικού. Επίσης, μας επιτρέπει να αντλούμε στοιχεία από όλες τις πηγές πληροφοριών που διαθέτουμε. Σε συνδυασμό με τις άλλες υπηρεσίες Oracle cloud που χρησιμοποιούμε, βλέπουμε το Oracle BI Cloud Service σαν ένα μέσο που μας βοηθάει να μετασχηματίσουμε τον κλάδο μας.»

Ο Tom Pringle, Practice Leader, Information Management, Ovum, δήλωσε: «Η επιχειρηματική ευφυΐα φτάνει πέρα από τα παραδοσιακά όρια των power users για να βοηθήσει ένα πολύ ευρύτερο κοινό να εφαρμόσει στην καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων αξιοποιήσιμες πληροφορίες βασισμένες στα δεδομένα. Η εμφάνιση λύσεων BI στο cloud αντανακλά τις ετερόκλητες απαιτήσεις αυτού του ανερχόμενου κοινού, παρέχοντας ευέλικτη πρόσβαση σε ικανότητες ανάλυσης χωρίς ανάγκη για σημαντικές και χρονοβόρες επενδύσεις σε υλικό εξοπλισμό και λογισμικό εσωτερικής εγκατάστασης. Το BI ήταν από τις τελευταίες επιχειρηματικές εφαρμογές που μεταφέρθηκαν στο cloud, αλλά καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που δημιουργούνται και αποθηκεύονται εκεί, η μετακίνηση του BI στο cloud αποκτά αναμφισβήτητη αξία.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ