Συναντήσεις ΣΕΠΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Χριστόφορο Βερναδάκη, καθώς και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μάρδα

ΣΕΠΕ

29 Ιουλίου 2015

Τις άμεσες ενέργειες και πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιμων συνθηκών οικονομικής ασφυξίας που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία, καθώς και στην αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας στις δύο σημαντικές συναντήσεις που είχε την Τρίτη 28 Ιουλίου με τους Αναπληρωτές Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

H άμεση ανταπόκριση τους, επιβεβαιώνει πως η υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας είναι ταυτόσημη με τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών σταθερότητας και ομαλότητας για την ελληνική οικονομία, υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ και στις δύο συναντήσεις. Ως εκ’ τούτου η στήριξη των εταιριών του κλάδου καθίσταται αναγκαία για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση περαιτέρω προβλημάτων στην ελληνική αγορά. Στη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Χριστόφορο Βερναδάκη, συζητήθηκαν θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης όπως:

 • Δημιουργία Σταθερής Μόνιμης Πολιτικής Δομής για τον Κεντρικό Συντονισμό των Δράσεων ΤΠΕ
 • Μη επιβολή ποινικών ρητρών και μη κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, λόγω του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων στις τραπεζικές συναλλαγές, για περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των όρων και χρονοδιαγραμμάτων έργων που βρίσκονται σε υλοποίηση
 • Διευθέτηση προβλημάτων των κρατικών ενισχύσεων σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί και είναι υπό εξέλιξη
 • Ομαλοποίηση των αποπληρωμών πιστοποιημένων δαπανών για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής
 • Εντατικοποίηση της υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ 2007 - 2013
 • Ολοκλήρωση της ένταξης των κρίσιμων έργων στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020
 • Επανασύσταση της Διακομματικής Επιτροπής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ έθεσαν ως δεδομένη τη συνδρομή και θεσμική συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων προκύψουν -αναγκαίων ή μη- υπό τις κρίσιμες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΕΠΕ που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την “Ψηφιακή Ελλάδα”, μονόδρομο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία του κράτους, καταπολεμώντας τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία.

Στη συνέχεια το Προεδρείο του Συνδέσμου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μάρδα. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων, που έχουν προκύψει εξαιτίας των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, όσον αφορά στην πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:

 • Διασύνδεσης παρόχων εξωτερικού και διεθνούς περιαγωγής
 • Διαδικτύου προς ημεδαπούς παρόχους
 • Αποθήκευσης δεδομένων και χρήση εφαρμογών σε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού
 • Προμηθευτών του εξωτερικού από ημεδαπές επιχειρήσεις
 • Εξοπλισμός και υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Επίσης, συζητήθηκε η επέκταση των ορίων χρέωσης των εταιρικών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για συναλλαγές με το εξωτερικό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός από την πλευρά του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα στενής και τακτικής συνεργασίας με το ΣΕΠΕ για την επίλυση των θεμάτων και την ομαλοποίηση των συνθηκών στην ελληνική αγορά και οικονομία το συντομότερο δυνατόν.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κ. Τάσος Τζήκας, σημείωσε: “Στις συνθήκες αυτές η διαχρονική θέση του ΣΕΠΕ για τη δημιουργία μίας ψηφιακής Ελλάδας, σε μία Ευρώπη που διαμορφώνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με άξονα τις ΤΠΕ, γίνεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η έμφαση στην τεχνολογία είναι η απάντηση στην κρίση, ακόμα και στις σημερινές έκτακτες συνθήκες. Και σε αυτό το πλαίσιο, προτείνοντας και συνδιαμορφώνοντας λύσεις, είχαμε σήμερα δύο παραγωγικές συναντήσεις με τους Αναπληρωτές Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και το ρόλο της τεχνολογίας στην ελληνική οικονομία. Και έτσι θα συνεχίσουμε, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην αγορά, τη χώρα και την οικονομία”.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ