Η ATC συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο ASCETiC

Μελών ΣΕΠΕ

20 Ιουνίου 2014

Η ATC συμμετέχει στο έργο ASCETiC., που στοχεύει στην υλοποίηση νέων μεθόδων και εργαλείων για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία «πράσινων» εφαρμογών λογισμικού που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα αλλά και τα σχετικά κόστη που προκύπτουν από τη λειτουργία των  υποδομών πληροφορικής που διαθέτουν. Στο πλαίσιο του έργου, η ATC διαθέτει ως εργαλείο δοκιμής και πιστοποίησης την πλατφόρμα διαχείρισης και διανομής ειδησεογραφικού περιεχομένου NewsAsset με σκοπό να αφομοιώσει τις υπό ανάπτυξη τεχνικές του ASCETiC και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα εφαρμογής τους στο ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο της αγοράς των MME.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος FP7-ICT, ξεκίνησε στις 1/10/2013 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ilab.atc.gr/projects/ascetic

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ