Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Ψηφιακή Υπογραφή: Αθηναϊκή Κλινική – Retail@Link

Μελών ΣΕΠΕ

08 Απριλίου 2014

Την υλοποίηση έργου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών ανέλαβε η Retail@Link για την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, στα πλαίσια της επέκτασης της συνεργασίας των δύο εταιρειών στην αποϋλοποίηση χάρτινων παραστατικών, αλλά και των διατάξεων του ισχύοντος Κ.Φ.Α.Σ., που προβλέπει τη χρήση επιπλέον μεθόδων πέραν των φορολογικών μηχανισμών, για την εφαρμογή του e-invoicing στην Ελλάδα.

Η Αθηναϊκή Κλινική
έχοντας αποδείξει ότι αποτελεί πρωτοπόρο ελληνική επιχείρηση στην εφαρμογή νέων εργαλείων & μεθόδων που προωθούν την επιτάχυνση των επιχειρηματικών της λειτουργιών, προχώρησε στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με τη χρήση Ψηφιακών Υπογραφών για την ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Παραστατικών με τους εμπορικούς συνεργάτες της (πχ: Ασφαλιστικές). Την άμεση & σύννομη εφαρμογή της λύσης ανέλαβε η Retail@Link, η οποία από 2/5/2013 αποτελεί αναγνωρισμένο Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων).

Η ευεργετική εξέλιξη της νομοθεσίας περί Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να την εφαρμόζουν με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με το παρελθόν, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μείωσης του λειτουργικού κόστους & εκσυγχρονισμού των μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Η Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), εξειδικευμένος πάροχος λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες όπως αυτές και πρωτοπορεί στην εφαρμογή τους, ενώ φροντίζει οι λύσεις της να συμβαδίζουν πάντοτε με τις σχετικές εξελίξεις της νομοθεσίας και της τεχνολογίας, ώστε να εξυπηρετούν τάχιστα, αποτελεσματικά & υπεύθυνα τις ανάγκες του πελατολογίου της.

Όπως δηλώνει ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, κος Κωνσταντίνος Λεβάκης:
"Η συνεργασία μας με τη Retail@Link, μας προσέφερε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε άμεσα στην αλλαγή, χωρίς «εκπλήξεις» στην εφαρμογή και κυρίως με την ασφάλεια, τη νομιμότητα & την αξιοπιστία του εξειδικευμένου συνεργάτη μας.”

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ