Η Uni Systems πιστοποιείται κατά ISO 27001 και για τις υπηρεσίες cloud

Μελών ΣΕΠΕ

24 Φεβρουαρίου 2014

Η Uni Systems πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφαλείας ISO 27001:2005, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών cloud που παρέχει στους πελάτες της.

Η συστηματική, από τετραετίας, επένδυση της Uni Systems στις δυναμικές υπηρεσίες cloud αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από τον διεθνή φορέα TÜV HELLAS, ο οποίος επιθεωρώντας τις σχετικές διαδικασίες και συστήματα έκρινε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το πεδίο εφαρμογής του ISO 27001:2005 καλύπτει τις περιοχές των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS), των υπηρεσιών φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

«Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί το κλειδί του μέλλοντος και η TÜV HELLAS αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό γεγονός, μέσα από την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης του προτύπου ISO 27001», σχολίασε ο κ. Ζαφείρης Κόβρας, IS & IT Product Manager TÜV HELLAS. «Η εμπιστοσύνη της Uni Systems προς τον Φορέα μας, για την πιστοποίησή της κατά ISO 27001 αποτελεί για εμάς επιβράβευση της εγκυρότητας των υπηρεσιών μας και της προστιθέμενης αξίας που φέρει το σήμα μας, στην Ελλάδα  και διεθνώς».

Η κυρία Χρύσα Νικοπούλου, Quality Manager της Uni Systems δήλωσε για την πιστοποίηση: «Στη Uni Systems, εφαρμόζοντας αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μια σημαντική επένδυση σε υποδομές, ανάπτυξη προσωπικού και εργαλεία, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας προς τους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους για αξιόπιστες και δυναμικές υπηρεσίες cloud».

Βασικούς πυλώνες υποστήριξης του Uni|Cloud αποτελούν το ιδιόκτητο Data Center της Εταιρείας, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και οι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς κατασκευάστριες εταιρείες, στοιχεία στα οποία επενδύει με σταθερότητα η Uni Systems προκειμένου να διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας για τους πελάτες της που επιλέγουν να υιοθετήσουν Cloud.

Πρόσφατα, η Εταιρεία έθεσε σε παραγωγική λειτουργία την ιστοσελίδα www.unicloud.gr,  η οποία παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των δυναμικών λύσεων cloud που παρέχει.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ