Η ATC συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο REVEAL

Μελών ΣΕΠΕ

29 Ιανουαρίου 2014

Αξιολόγηση περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Η ATC συμμετέχει ως επιστημονικός και τεχνικός υπεύθυνος στο έργο REVEAL το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος FP7-ICT. Το έργο έχει ως στόχο να αναδείξει πληροφορίες που χρησιμεύουν στην αξιολόγηση περιεχομένου που προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι η φήμη, η επιρροή, και η εγκυρότητα μιας πηγής πληροφορίας. Το έργο στοχεύει στην αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και πιο αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουμε απλά περιεχόμενο: έχουμε διασυνδεδεμένες πηγές, με αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, και ένα πλαίσιο εντός του οποίου το περιεχόμενο χρησιμοποιείται (π.χ. χωρικό και χρονικό πλαίσιο). Μια βασική πρόκληση είναι η αποκρυπτογράφηση των αλληλεπιδράσεων των πηγών, που αλλάζουν δυναμικά, σε πραγματικό χρόνο. Στα πλαίσια του έργου θα γίνει εκτίμηση της εγκυρότητας της πληροφορίας, ενώ θα μελετηθεί η σχέση μεταξύ της επίδρασης μιας πηγής με τη φήμη και την επιρροή της.

Ο ρόλος της ATC στο έργο είναι η ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής, καθώς και η ενσωμάτωση των απαιτήσεων των χρηστών στο σύστημα. Παράλληλα, η ATC θα συμβάλλει στην αξιολόγηση και εμπορική εκμετάλλευση του έργου.

Το έργο ξεκίνησε στις 1/11/2013 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.reveal-project.eu
Eva Jaho, e.jaho@atc.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ