Σύμβαση αξίας 83 εκατ. ευρώ σε κοινοπραξία της INTRASOFT International στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ

Μελών ΣΕΠΕ

13 Φεβρουαρίου 2014

Κοινοπραξία, με επικεφαλής την INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο αξίας 83 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση αυτή (CUSTDEV3) είναι μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις με την ΕΕ, γιατί αφορά στην εφαρμογή της νέας τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εξειδικευμένων τελωνειακών εφαρμογών για τα επόμενα 8 χρόνια, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή πανευρωπαϊκή φήμη της εταιρίας ως αξιόπιστου συνεργάτη του Ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα στο χώρο της πληροφορικής, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της εταιρίας στον καθετοποιημένο χώρο των Τελωνείων και της Φορολογίας.

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφορικής στα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αλλά και εσωτερικά στο προσωπικό της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των πολιτικών και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας των τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών εντός της ΕΕ.

Στα τέλη του 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, υιοθέτησε τον Νέο Κοινοτικό Τελωνειακού Κώδικα (Union Customs Code), για να αντικαταστήσει τον ισχύοντα κοινοτικό τελωνειακό κώδικα, τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο νέος κώδικας έχει ως στόχο τη βελτίωση, αλλά και απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και των αντίστοιχων διαδικασιών, την περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς και των τελωνειακών υπαλλήλων σε όλη την ΕΕ, με τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον (e-customs), μειώνοντας έτσι το κόστος και ταυτόχρονα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.

Η INTRASOFT International, με πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα διεθνώς, θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του λογισμικού, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Γενικής Διεύθυνσης για ένα πλήρως ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η INTRASOFT International θα παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες πληροφορικής που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό προδιαγραφών, την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη εξειδικευμένων τελωνειακών εφαρμογών. Η συμμετοχή της INTRASOFT International εκτιμάται στα 31,5 εκατ. ευρώ. Στην κοινοπραξία μετέχουν επίσης οι εταιρίες ARHS Developments S.A. και Sword Group. Το έργο, αρχικής διάρκειας πέντε ετών, μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τρεις φορές, κάθε φορά για μία περίοδο ενός έτους, με μέγιστη διάρκεια έργου τα οκτώ έτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε βασικό συντελεστή του έργου -ορόσημο για τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης- εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής τελωνειακής νομοθεσίας και  μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον μέχρι το τέλος του 2020. Η σύμβαση αυτή αποτελεί άλλη μία επιτυχία στον μακρύ κατάλογο των έργων μας που αποδεικνύουν την ικανότητά μας να εκτελούμε με επιτυχία πολύπλοκα έργα μεγάλης κλίμακας στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων και την εμπιστοσύνη των εθνικών κυβερνήσεων παγκοσμίως στους ανθρώπους μας και στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχουμε. Μέχρι σήμερα, στον τομέα των Δημοσίων Οικονομικών έχουμε υλοποιήσει ή υλοποιούμε εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα για 5 διαφορετικές κυβερνήσεις, αλλά και για τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Ε., ενώ αντίστοιχα στον τομέα των Τελωνείων έχουμε υλοποιήσει 42 έργα σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ