Η Intralot πιστοποιείται για την ακεραιότητα των λειτουργιών της στην Ολλανδία και την Κύπρο

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

13 Φεβρουαρίου 2014

Οι θυγατρικές της INTRALOT στην Ολλανδία, INTRALOT BV, και την Κύπρο, Royal Highgate, έλαβαν την πιστοποίηση ISAE 3402  για την ακεραιότητα των συστημάτων και των λειτουργιών τους. Στην Ολλανδία, η INTRALOT ανανέωσε την πιστοποίηση, που είχε λάβει στις αρχές του 2011 (τότε SAS70), για τη λειτουργία και τα συστήματα που προσφέρει στις δύο Ολλανδικές Λοταρίες, Staatsloterij και De Lotto, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISAE 3402 “Assurance Reports on Controls at a Service Organisation”,  του “International Auditing and Assurance Standards Board”. Στην Κύπρο η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία λειτούργει σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θέσει η Κυπριακή Αρχή Στοιχηματισμού. Οι έλεγχοι σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3402 πραγματοποιήθηκαν από διεθνή ελεγκτική εταιρεία.

Ο Δρ. Χρήστος Δημητριάδης, Head of Information Security, Compliance and Innovation του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: “Η στρατηγική συμμόρφωσης του ομίλου INTRALOT αφορά στους κανόνες λειτουργίας που θέτει το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, στα διεθνή πρότυπα στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και στις ανάγκες των πελατών μας. Με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, η INTRALOT BV και η Royal Highgate εξασφάλισαν τον συνδυασμό των τριών αυτών παραμέτρων για την ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών αγορών. Αυτή η πιστοποίηση όχι μόνο επιβραβεύει τις προσπάθειες των θυγατρικών μας για την υλοποίηση της στρατηγικής συμμόρφωσης του Ομίλου, αλλά συνεισφέρει και στην εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων, των παικτών και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων, όσον αφορά στην επιχειρησιακή αριστεία του Ομίλου INTRALOT.”

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ