Η Intertranslations τιμολογεί ηλεκτρονικά με τη λύση e-invoicing Paperless της Retail@Link

Μελών ΣΕΠΕ

11 Φεβρουαρίου 2014

Η Intertranslations , κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, ενισχύει τις επιχειρηματικές της λειτουργίες με τις ευέλικτες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), στοχεύοντας στην άμεση αντικατάσταση των χάρτινων τιμολογίων της με ηλεκτρονικά.

Η Intertranslations, με στόχο την επιτάχυνση των εσωτερικών της λειτουργιών και την άμεση μείωση του λειτουργικού της κόστους στρέφεται στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Αρχειοθέτηση για τη σταδιακή κατάργηση του χαρτιού & την αποϋλοποίηση του μεγαλύτερου όγκου των τιμολογίων της μέσα στο 2014. Με τη λύση R@L e-invoicing Paperless της Retail@Link, η Intertranslations εξασφαλίζει την άμεση και ομαλή μετάβαση στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, με απόλυτη ασφάλεια & σε πλήρη συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Μέσα από τη συνεργασία της με τον κορυφαίο πάροχο λύσεων e-invoicing στην Ελληνική αγορά, η Intertranslations αναμένει:

  • Μείωση του κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης, της τάξης του -79% επί του σημερινού κόστους χάρτινου παραστατικού.
  • Αντικατάσταση του 90% των χάρτινων τιμολογίων της με ηλεκτρονικά στο 1ο έτος χρήσης.
  • Βελτίωση & επιτάχυνση της διαδικασίας αποστολής, αναζήτησης & αρχειοθέτησης παραστατικών, μέσω της εύχρηστης Cloud υπηρεσίας της Retail@Link.
  • 100% ασφάλεια & νομιμότητα, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, με την εγγύηση της εμπειρίας του παρόχου & χωρίς καμία ανάγκη επένδυσης ή αλλαγής στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

Όπως δηλώνει ο κος. Μ. Ξυνός, Γενικός Διευθυντής στην Intertranslations : “Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, αποτελεί φυσική εξέλιξη για την Intertranslations, αφού συνάδει με την ανάγκη μας για ταχύτητα, ευελιξία & τεχνολογική υπεροχή. Η συνεργασία μας με τη Retail@Link, αναμένεται να μας προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα μείωσης κόστους και να απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες τιμολόγησης & αρχειοθέτησης.”

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ