Σύμβαση της Data Communication με το Cedefop για την ανάπτυξη εφαρμογών στο PowerBuilder

Μελών ΣΕΠΕ

03 Μαρτίου 2015

H Data Communication υπέγραψε τετραετή σύμβαση με το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες ΤΠΕ για την ανάπτυξη εφαρμογών στο PowerBuilder». Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος του Cedefop.

Έχοντας υλοποιήσει από το 1997 πάνω από 35.000 εγκαταστάσεις επιχειρηματικού λογισμικού σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με την πλατφόρμα ανάπτυξης PowerBuilder, η Data Communication διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο και εγγυάται την επιτυχή παράδοση των έργων που βασίζονται σε σχετικές τεχνολογίες.      

Επισημαίνεται ότι το Cedefop είναι ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και έχει ως βασική αποστολή την προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής και της συνεχούς κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ