Προμήθεια εξοπλισμού στην Cosmos Business Systems για το έργο του Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Μελών ΣΕΠΕ

05 Φεβρουαρίου 2015

Με εξοπλισμό ενσύρματης δικτύωσης προμήθευσε η LEXIS Πληροφορική (www.lexis.gr) την  Cosmos Business Systems στα πλαίσια της σύμβασης που υπέγραψε η τελευταία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το σύστημα συλλογής δεδομένων μέτρησης» που είναι εγκατεστημένο στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του έργου η LEXIS προμήθευσε την Cosmos Business Systems με εξοπλισμό Secure Terminal Servers (Serial Network Concentrators), VoIP Gateways και Modems κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.

Η Cosmos Business Systems εμπιστεύθηκε τη LEXIS για την προμήθεια του έργου, επιβεβαιώνοντας την επί σειρά ετών μεταξύ τους επιτυχημένη συνεργασία, καθώς και τους κοινούς τους στόχους όσον αφορά στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και στην παροχή προηγμένων λύσεων, βασισμένων σε υψηλά ποιοτικά στάνταρ.

Η Cosmos Business Systems είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, απευθυνόμενη κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ. Μαζί με τις θυγατρικές της, καλύπτει το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων σε τεχνολογία και υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου με το "κλειδί στο χέρι" - Turn Key Solutions.

Η LEXIS Πληροφορική (www.lexis.gr) είναι μία από τις πιο πεπειραμένες (από το 1986) και εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο της μελέτης σύγχρονων τεχνολογιών εφαρμογής security και ολοκλήρωσης ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και συστημάτων UPS. Συμμετέχει μέσω συνεργατών της σε πλήθος έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς και ισχυρή τεχνογνωσία στους τομείς εξειδίκευσής της με πρωταρχικό σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες: e-mail: lexis@lexis.gr, τηλ. Αθήνας: 210 67 77 007, τηλ. Θεσ/νίκης: 2310 329350.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ