Η Orbit Couriers Αποκτά την Πιστοποίηση Authorized Economic Operator (AEO)

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

29 Ιανουαρίου 2015

Η Orbit Couriers, αποκλειστική αντιπρόσωπος της FedEx στην Ελλάδα και θυγατρική της Ορφεύς Βεϊνόγλου, ανακοίνωσε την απόκτηση της πιστοποίησης Authorized Economic Operator (Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας - AEO).

Η πιστοποίηση ΑΕΟ αναγνωρίζει τη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, τη συμμόρφωση με την τελωνειακή και οικονομική νομοθεσία και την τήρηση των Κοινοτικών Κανονισμών, από την εταιρεία.

Με την απόκτηση της πιστοποίησης, οι πελάτες της Orbit Couriers επωφελούνται από από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από απλοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού, όπως λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι, μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις που απαιτούνται για τη διαλογή των αποστολών και προτεραιότητα στους ελέγχους.

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ: «Η ORBIT COURIERS ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AEO»

«Το διακρατικό εμπόριο παγκοσμίως αναπτύσσεται δυναμικά. Θεωρώ πως τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλη αύξηση των διακρατικών συναλλαγών από και προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα δε των συναλλαγών εντός της Κοινότητας. Με την απόκτηση της πιστοποίησης ΑΕΟ, η Orbit Couriers είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις συναλλακτικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σύγχρονες, άριστες υπηρεσίες εξαγωγής, εισαγωγής, διακίνησης και εκτελωνισμού», δήλωσε ο Μιχάλης Μοσχογιάννης, Γενικός Διευθυντής. της Orbit Couriers.

Η πιστοποίηση ΑΕΟ χορηγείται από επίσημο φορέα του κράτους-μέλους και αναγνωρίζεται αυτόματα από όλα τα κράτη-μέλη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ