Το Maritime ICT Cloud της Ericsson επιτρέπει στα πλοία να ενταχθούν στη Διαδικτυωμένη Κοινωνία

Μελών ΣΕΠΕ

21 Ιανουαρίου 2015

Παρά το γεγονός ότι τα πλοία μετέφεραν περίπου 9,6 δισεκατομμύρια τόνους φορτίου το 2013 – περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο και περισσότερο από το 70% του παγκόσμιου εμπορίου σε αξία – η ναυτιλία υστερεί σε σχέση με άλλους κλάδους των μεταφορών όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Η Ericsson (NASDAQ: ERIC) θέλοντας να το αλλάξει αυτό παρουσιάζει το Maritime ICT Cloud, μια υπηρεσία end-to-end που συνδυάζει μια διαχειριζόμενη λύση cloud με ναυτιλιακές εφαρμογές, ενεργοποίηση υπηρεσιών, διαχείριση συνδεσιμότητας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων.

Επί του παρόντος, τα πλοία βασίζονται σε μη αυτόματες ενημερώσεις σχετικά με την κυκλοφορία, τα φορτία, τα λιμάνια, τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια, που αποστέλλονται από σημείο σε σημείο αντί να γίνονται ταυτόχρονα διαθέσιμες παντού μέσω ενός δικτύου. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και η έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα  πραγματικού χρόνου αυξάνει σημαντικά το περιθώριο σφάλματος.

Το Maritime ICT Cloud της Ericsson συνδέει τα σκάφη στη θάλασσα με τις δραστηριότητες στην ξηρά, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης, κέντρα υποστήριξης πελατών, συνεργαζόμενους μεταφορείς, λιμενικές αρχές, κοκ. Την ίδια στιγμή, ενεργοποιεί υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των στόλων, την παρακολούθηση των μηχανών και της κατανάλωσης καυσίμων, την εποπτεία των διαδρομών ναυσιπλοΐας, καθώς και τη διασφάλιση της ευημερίας του πληρώματος. Η Ericsson θα παρέχει όλη την απαιτούμενη υποδομή, από τις δορυφορικές συνδέσεις ως την υποστήριξη των εφαρμογών σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, και τη διαχείριση της λειτουργίας του Maritime ICT Cloud για λογαριασμό των πελατών της.

Ο Orvar Hurtig, Head of Industry & Society στην Ericsson, αναφέρει: «Τα πλοία που ταξιδεύουν διαθέτουν συστήματα που τους επιτρέπουν να παρακολουθούν κρίσιμες λειτουργίες και την κατανάλωση καυσίμων, να θέτουν και να διατηρούν μια βέλτιστη πορεία πλεύσης και να εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των πληρωμάτων τους, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα διασυνδεδεμένες με συστήματα διαχείρισης στόλου που βρίσκονται στην ξηρά και δεν αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η Ericsson, ως η κινητήρια δύναμη προς τη Διαδικτυωμένη Κοινωνία και ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι ο κατάλληλος συνεργάτης που θα βοηθήσει στη σύνδεση αυτών των ανόμοιων συστημάτων και θα τους επιτρέψει να μοιράζονται πληροφορίες χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις».

Το Maritime ICT Cloud προσφέρει πλεονεκτήματα σε τρεις βασικές κατηγορίες: βελτιστοποίηση του ταξιδιού, παρακολούθηση του φορτίου και ευημερία του πληρώματος. Τα καύσιμα είναι η μεγαλύτερη δαπάνη για κάθε πλοιοκτήτη και μια σημαντική πηγή εκπομπών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας διαγνωστικά στοιχεία του κινητήρα και στιγμιαίες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τόσο στη θάλασσα όσο και στα λιμάνια, το Maritime ICT Cloud επιτρέπει στους καπετάνιους των πλοίων να βελτιστοποιούν τις πορείες τους ώστε να εξοικονομούν χρόνο, καύσιμα και χρήματα, περιορίζοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μέχρι το τέλος του 2014, τα μεγαλύτερα πλοία ήταν σε θέση να μεταφέρουν 19.000 εμπορευματοκιβώτια (TEUs). Η παρακολούθηση ενός τόσο μεγάλου όγκου φορτίου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και προκύπτουν πολλά πλεονεκτήματα από την ασύρματη διασύνδεση των εμπορευματοκιβωτίων, την παρακολούθησή τους και την λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εύκολα διαθέσιμες μέσω ενός ενιαίου πίνακα ελέγχου.

Ως αποτέλεσμα των τελευταίων τροποποιήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (2006), οι πλοιοκτήτες απαιτείται να παρέχουν ευρυζωνικές συνδέσεις για την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την τηλεϊατρική των πληρωμάτων. Το Maritime ICT Cloud περιλαμβάνει μια πλατφόρμα επικοινωνίας πολλαπλών υπηρεσιών που βελτιστοποιεί τη συνδεσιμότητα και το εύρος ζώνης για διαφορετικούς τύπους πλεύσης. Τα τελικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν αυξημένο βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού, την αποδοτικότερη εκπαίδευσή του, καθώς και αυξημένη δυνατότητα αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων εν τη γενέσει τους, χάρη στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ