Τις λύσεις WinEra ERP και Business Analysis της Data Communication επέλεξε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων

Μελών ΣΕΠΕ

10 Δεκεμβρίου 2014

Τις λύσεις WinEra ERP και Business Analysis της Data Communication επέλεξε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), για την πλήρη υποστήριξη του λογιστηρίου του.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων, με την εγκατάσταση του WinEra ERP, έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης λογιστικής παρακολούθησης, τόσο διακριτά για κάθε τομέα του, όσο και συνδυαστικά για το σύνολο της λειτουργίας του, καθώς και ανάκτησης λογιστικών πληροφοριών. Παράλληλα, το WinEra ERP προσφέρει εύκολα και γρήγορα οικονομικές, πληροφοριακές και στατιστικές εκτυπώσεις ανά δραστηριότητα, ή ανά συνδυασμό δραστηριοτήτων, ενώ με την προσθήκη του εργαλείου Business Analysis, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης διαχρονικών στατιστικών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εγκατάσταση του WinEra ERP και του Business Analysis έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Data Communication, αποτελώντας  ουσιαστικά επέκταση προϋπάρχουσας συνεργασίας της με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων, που ήδη χρησιμοποιεί το σύστημα μισθοδοσίας Premium HRM από το 2010.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ