Νέο Single Window Έργο στον χώρο των Τελωνείων για την INTRASOFT International

Μελών ΣΕΠΕ

03 Δεκεμβρίου 2014

H INTRASOFT International ανέλαβε το έργο -αξίας 0,85 εκ. ευρώ- δημιουργίας Ενιαίας Πύλης (Single Window) για τα Τελωνεία της Λιθουανίας. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες και είναι το 5ο Single Window / e-Trader  έργο στον χώρο των Τελωνείων που υλοποιεί η INTRASOFT International παγκοσμίως.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, η INTRASOFT International θα χρησιμοποιήσει -ως βάση για το Single Window πληροφοριακό σύστημα της Λιθουανίας- το INTRASOFT Single Window (ISW) προϊόν της Το προϊόν αυτό μπορεί να υποστηρίξει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες της Single Window υλοποίησης, καθώς πρόκειται όχι μόνο για μια πλατφόρμα ενοποίησης υπηρεσιών, αλλά και ένα όχημα για τον γρήγορο εκσυγχρονισμό των χωρών με "αναπτυσσόμενη" υποδομή. Aποτελεί μια σημαντική υποδομή που στοχεύει στη διευκόλυνση των μεταφορών, καθώς επιτρέπει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των συναλλασσομένων και των διασυνδεμένων πληροφοριακών συστημάτων των Τελωνείων και των άλλων φορέων της διοίκησης.

Τα Τελωνεία της Λιθουανίας θα λειτουργούν το σύστημα αυτό, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί και από τέσσερις άλλους κυβερνητικούς φορείς: την Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον Εθνικό Οργανισμό Πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας, το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και το Εθνικό Επιχειρηματικό Κέντρο Μητρώων, με τη δυνατότητα αύξησης στο μέλλον των κυβερνητικών φορέων που το χρησιμοποιούν.

Το έργο αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της INTRASOFT International παγκοσμίως στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα Τελωνεία. Στον τομέα αυτό, η INTRASOFT International έχει υλοποιήσει συνολικά πάνω από 100 έργα σε τελωνεία σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως μέχρι σήμερα, προσφέροντας λύσεις, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των τελωνειακών αλλά και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Η INTRASOFT International δραστηριοποιείται στον χώρο των τελωνείων για πολλά χρόνια, έχοντας υλοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό από πληροφοριακά συστημάτα τελωνείων διεθνώς. Αυτό το τελευταίο έργο έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των συμβάσεων αυτών, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση μας στην παγκόσμια κάθετη αγορά των Τελωνείων και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ηγετική θέση που κατέχει η INTRASOFT International στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα Τελωνεία διεθνώς.»


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ