Η SingularLogic πιστοποιημένος Liferay Silver Service Partner, από την LIFERAY

Μελών ΣΕΠΕ

28 Νοεμβρίου 2017

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της SingularLogic από την LIFERAY και η πιστοποίησή της ως Liferay Silver Service Partner. Η πιστοποίηση αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών λύσεων (Β2Β, Β2C, G2B, G2C) και υπηρεσιών, βασισμένων στην LIFERAY Digital Experience πλατφόρμα.

Η ενιαία πλατφόρμα LIFERAY DXP επιτρέπει την επιτυχή δημιουργία κάθε τύπου επιχειρηματικών μοντέλων και περιεχομένου, ενοποιώντας την πλοήγηση του τελικού χρήστη, αναβαθμίζοντας την ηλεκτρονική του εμπειρία και προσφέροντας άμεσα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη αξία στον Οργανισμό που την υιοθετεί.

Ως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα, παραμένει τεχνολογικά και προγραμματιστικά ευέλικτη, προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, υλοποιεί ισχυρούς μηχανισμούς ασφάλειας, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και σταθερότητα και ολοκληρώνεται με πλήθος τρίτα πληροφοριακά συστήματα, γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας, προσφέροντας μέγιστη διαλειτουργικότητα.

H SingularLogic συνεχίζει στρατηγικά να επενδύει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ υλοποιεί και υποστηρίζει επιτυχημένες επιχειρηματικές λύσεις με υψηλή απόδοση επένδυσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ