Η Mariya Gabriel νέα Επίτροπος της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία

Νέα

14 Ιουλίου 2017

Το «χαρτοφυλάκιο»» της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας ανέλαβε η Mariya Gabriel, το νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κα Gabriel θα συνεισφέρει στην προσπάθεια για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, βοηθώντας να τεθούν τα θεμέλια για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης με νέα πανευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες και μία σειρά από καινοτόμα ευρωπαϊκά startups.

Η κα Mariya Gabriel ήταν ο υποψήφιος που πρότεινε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας για μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση της Kristalina Georgieva. Στις 4 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον ορισμό της κας Gabriel ως τον νέο ψηφιακό επίτροπο της Ευρώπης.

Οι αρμοδιότητες της κας Gabriel περιλαμβάνουν:


- Τη διευκόλυνση, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Ansip, της υιοθέτησης από τα νομοθετικά σώματα των προτάσεων της Κομισιόν με στόχο την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

- Την προετοιμασία προτάσεων για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς

- Την ανάπτυξη και υλοποίηση μέτρων για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας για την online Ευρώπη

- Τη λήψη μέτρων ώστε να είναι δυνατές οι επενδύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδίως σε υψηλής ποιότητας, ψηφιακές δικτυακές υποδομές

- Στήριξη των δημιουργικών βιομηχανιών

- Συνεισφορά σε δραστηριότητες προκειμένου ερευνητικά προγράμματα να εξελιχθούν σε πετυχημένες ιστορίες καινοτομίας.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας