Στην τελική ευθεία του σχεδιασμού δύο μεγάλα ευρυζωνικά έργα

Νέα

12 Μαΐου 2017

Την έγκριση του σχεδιασμού δύο σημαντικών έργων που αφορούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €400 εκατ. ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το ένα έργο είναι το Rural Extension (προϋπολογισμός €160 εκατ.) που αφορά την επέκταση του υφιστάμενου έργου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, το αποκαλούμενο και Rural Broadband. Το έτερο είναι το Superfast Broadband (€200 εκατ.), το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση για συνδέσεις 100 Mbps σε αστικές περιοχές. Στόχος της προσπάθειας είναι, το 2020, το 70% του πληθυσμού των αστικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε δίκτυα ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ημιαστικών - αγροτικών περιοχών να διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις τουλάχιστον 30 Mbps και κατά προτίμηση 500 Mbps.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, τα δύο έργα θα προχωρήσουν μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, που θα εξασφαλίσει σύνδεση στο διαδίκτυο με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ προβλέπεται και έμπρακτη δημόσια παρέμβαση (επιδότηση) για την τόνωση της ζήτησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επόμενης γενιάς, εφόσον απαιτηθεί. Τα δύο έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικές επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, αυξάνοντας σημαντικά τον τελικό προϋπολογισμό των παρεμβάσεων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας