Τι κρατάει τις γυναίκες μακριά από το επιχειρείν στην Τεχνολογία

Νέα

19 Νοεμβρίου 2014

Κορίτσια και γυναίκες, που ασχολούνται με την παραγωγή, το σχεδιασμό και τη δημιουργία με ηλεκτρονικά μέσα, μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρότερο ενδιαφέρον και δεξιότητες στην επιστήμη υπολογιστών και τη μηχανική. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει παγκόσμια έκθεση της Intel, με τον τίτλο "MakeHers: Ωθώντας τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχοληθούν με τον τομέα της τεχνολογίας μέσω της παραγωγής, της δημιουργίας και της ανακάλυψης". Η έκθεση διαπιστώνει ότι η δημιουργία είναι ένας μοναδικός τρόπος για να ωθήσει, κορίτσια και γυναίκες, στο χώρο του STEM (science, technology, engineering, and mathematics).

Η δημιουργία χτίζει το ενδιαφέρον των κοριτσιών για την ΤεχνολογίαΕξετάζοντας, πάντως, τους λόγους, που κρατούν, κορίτσια και γυναίκες, μακριά από την παραγωγή στους συγκεκριμένους κλάδους, η έκθεση αναδεικνύει τους εξής παράγοντες: έλλειψη χρημάτων, έλλειψη πληροφόρησης, αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλα εργαλεία και υλικό και έλλειψη καθοδήγησης.

Όσον αφορά δε στο πως βλέπουν οι ίδιες οι γυναίκες τον εαυτό τους στο χώρο του επιχειρείν στην Τεχνολογία, το 17% δηλώνει ότι νιώθει πως έχει αποκλειστεί, επειδή είναι γυναίκα. Το ίδιο ποσοστό, 17%, δηλώνει ότι νιώθει πως ζει σε μια κοινωνία, όπου η παραγωγή αντιμετωπίζεται ως τομέας ακατάλληλος για κορίτσια και γυναίκες. Τέλος, ένα 7% σημειώνει ότι δεν νιώθει ασφάλεια συμμετέχοντας σε δραστηριότητες παραγωγής.

Εισηγείται δε έξι τρόπους για την προώθηση της ανάμειξης του γυναικείου φύλλου στο χώρο της Τεχνολογίας. Όπως διαπιστώνει η έκθεση, απαιτείται - μεταξύ άλλων - η ανάπτυξη δράσεων, που θα δίνουν στα κορίτσια περισσότερη πρόσβαση σε γυναίκες-μέντορες και κατασκευαστές της ηλικίας τους, αλλά και η σχεδίαση χώρων δημιουργίας, που δίνουν τη δυνατότητα ανοιχτής έρευνας έργων, που ενδιαφέρουν τα κορίτσια και τις γυναίκες.


Τα στοιχεία
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών, σε ψηφιακές θέσεις εργασίας, είναι σήμερα μάλλον απογοητευτικά, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι εργοδότες του κλάδου ΤΠΕ δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό και η Ευρώπη φαίνεται να αντιμετωπίζει έλλειμμα 900.000 εργαζομένων στον κλάδο. Για παράδειγμα, μόλις 9 στις 100 ευρωπαϊκές εφαρμογές Πληροφορικής έχει αναπτυχθεί από γυναίκα, ενώ μόνο το 19% των διευθυντών στον κλάδο των ΤΠΕ είναι γυναίκες (με 45% γυναίκες στο χώρο παροχής υπηρεσιών). Επιπλέον, μόλις 19% των επιχειρηματιών στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας είναι γυναίκες (με 54% στους κλάδους των υπηρεσιών γενικότερα). Επιπρόσθετα, ποσοστό μικρότερο του 30% του εργατικού δυναμικού στις ΤΠΕ είναι γυναίκες, την ίδια στιγμή που ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων στο κλάδο των ΤΠΕ φθίνει (3% του συνόλου των αποφοίτων συνολικά, έναντι 10% των ανδρών).

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, μόλις το 19,2% του εργατικού δυναμικού στο χώρο των ΤΠΕ είχε γυναίκα προϊσταμένη, έναντι 45,2% εκτός του κλάδου ΤΠΕ. Πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στον κλάδο ΤΠΕ είναι περισσότερο ευχαριστημένες από την εργασίας τους, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας και αμείβονται περισσότερο από τις εργαζόμενες σε άλλους κλάδους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας