Μόλις στο 0,78% του ΑΕΠ οι επενδύσεις για R&D στην Ελλάδα

Νέα

18 Νοεμβρίου 2014

Ουραγός της Ευρώπης αναφορικά με τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει η Ελλάδα, με το σχετικό δείκτη να υπολείπεται στη χώρα μας του μέσου Κοινοτικού όρου. Έτσι, ενώ η ΕΕ28 δαπανά, ετησίως, περίπου το 2% του ΑΕΠ για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 0,78%. Μάλιστα, η χώρα μας βρίσκεται μαζί με άλλες δέκα χώρες, στη δεύτερη ταχύτητα των επενδύσεων R&D της ΕΕ28, καθώς εμφανίζει επιδόσεις κάτω του μέσου όρου. Πάντως, εν συγκρίσει με το 2004 η θέση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, καθώς περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανέρχονταν μόλις στο 0,53%.

Οι επιδόσεις της ΕΕ28 παραμένουν υποτονικές σε σχέση με Νότιο Κορέα και ΙαπωνίαΣύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat σε report με τίτλο “Research & Development in 2013 - R&D expenditure”, συνολικά το 2013, η ΕΕ28 δαπάνησε περί τα €275 δις για R&D, με το δείκτη, που περιγράφει τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ να βρίσκεται στο 2,02% από μόλις 1,76% το 2004. Παρά τη σαφή βελτίωση, οι επιδόσεις της Ε.Ε. είναι εμφανώς υποδεέστερες των διεθνών ανταγωνιστών της χώρας, καθώς ο σχετικός δείκτης στη μεν Νότιο Κορέα είναι στο 4,04% (2011) και στην Ιαπωνία στο 3,38% (2011), με τις ΗΠΑ να έχουν επίδοση 2,81% (2012) και την Κίνα να τοποθετείται στο 1,98% (2012) και τη Ρωσία στο 1,11%.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στα κράτη - μέλη της ΕΕ28

: Δεν υπάρχουν στοιχεία
**Στοιχεία 2005 αντί του 2004 & στοιχεία 2011 αντί του 2013
* Στοιχεία 2012 αντί του 2013
***Στοιχεία 2011 αντί του 2013
Τα στοιχεία του 2013 είναι προκαταρκτικά για όλες τις χώρες εκτός των: Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Ρωσία.
Εκτίμήσεις στοιχείων-2004: Ελλάδα, Πορτογαλία, Σουηδία. 2012: Ιρλανδία. 2013: ΕΕ28, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο

Οι χώρες, οι οποίες, μαζί με την Ελλάδα, βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ28 και μάλιστα με τις επενδύσεις σε R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ να υπολείπονται του 1%, είναι η Ρουμανία (0,39%), η Κύπρος (0,48%), η Λετονία (0,60%), η Βουλγαρία (0,65%), η Κροατία (0,81%), η Σλοβενία (0,83%), Μάλτα (0,85%), η Πολωνία (0,87%) και η Λιθουανία (0,95%).

Οι καλύτερες επιδόσεις
Στον αντίποδα, τις υψηλότερες επιδόσεις και τις καλύτερες τιμές του δείκτη επενδύσεις σε R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν η Φινλανδία (3,32%), η Σουηδία (3,21%), η Δανία (3,05%), η Γερμανία (2,94%) και η Αυστρία (2,81%).

Ο ιδιωτικός τομέας - σε ευρωπαϊκό επίπεδο - παραμένει ο βασικός τροφοδότης των επενδύσεων σε R&D, αντιπροσωπεύοντας το 64% των συνολικών δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη (2013), με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση να συγκεντρώνουν το 23% και το Δημόσιο τομέα το 12%.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στα κράτη - μέλη της ΕΕ28 ανά τομέα

* Στοιχεία 2012 αντί του 2013 - Το 0 ισοδυναμεί με ποσοστό μικρότερο από 0,5
-: Δεν υπάρχουν Τα στοιχεία ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης

Μάλιστα, η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, τη Λετονία και τη Λιθουανία, είναι οι μόνες χώρες, όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι ο πιο ενεργός στο R&D, με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση να έχουν τα πρωτεία.

Την περίοδο 2004-2013, σύμφωνα με τη Eurostat, 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, ενώ η Κροατία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία “είδαν” επιβράδυνση, με τη Ρουμανία, τη Φινλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία να μένουν σταθερές.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021