Η ψηφιακή ατζέντα της Επιτροπής Juncker για το 2017

Νέα

31 Οκτωβρίου 2016

Έντονη ψηφιακή διάσταση έχει η ατζέντα της Επιτροπής Juncker για το 2017. Το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος, το οποίο επικεντρώνεται σε δέκα προτεραιότητες- κατευθυντήριες γραμμές και 21 επιμέρους πρωτοβουλίες, αποδίδει στην ψηφιακή οικονομία της ΕΕ κομβική θέση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή οικονομία, το Πρόγραμμα Εργασίας, που ανακοίνωσε ο Jean-Claude Juncker, προβλέπει την εκπόνηση ενδιάμεσης επανεξέτασης για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Ενδιάμεση επανεξέταση για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα εκπονήσει η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΗ Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επεξεργαστούν κοινή δήλωση σχετικά με τους -από κοινού - συμφωνηθέντες στόχους και προτεραιότητες για το 2017, ώστε να μετατραπούν οι προτάσεις σε δράσεις και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Η Επιτροπή έχει, ήδη, προτείνει μια φιλόδοξη αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Με στόχο να οικοδομήσει μια “Ευρώπη των gigabit”, με σαφές ψηφιακό πλεονέκτημα για την οικονομία και την κοινωνία, η Επιτροπή έχει εισηγηθεί “πακέτο” νομοθετικών πρωτοβουλιών, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη δρομολογηθεί και κάποιες εκκρεμούν. Συνολικά, έχει προτείνει τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου, που θα προσελκύει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, την πλήρη ανάπτυξη των συστημάτων 5G, τη δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο έως το 2020 αλλά και την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας.

Η Επιτροπή έχει εισηγηθεί, για παράδειγμα, μια νέα πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες τοπικές Αρχές να προσφέρουν δωρεάν συνδέσεις Wi-Fi σε κάθε πολίτη μέσα και γύρω από τα δημόσια κτίρια, τα κέντρα υγείας, τα πάρκα ή τις πλατείες. Με αρχικό προϋπολογισμό €120 εκατ., αυτό το νέο κοινό σύστημα ενισχύσεων μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα σε χιλιάδες δημόσιους χώρους συνδεσιμότητας, δημιουργώντας 40 έως 50 εκατ. συνδέσεις Wi-Fi ανά ημέρα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τουλάχιστον 6.000 έως 8.000 τοπικές κοινότητες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το νέο σχέδιο έως το 2020.

Έτερη πρόταση αφορά τα δίκτυα επόμενης γενιάς με στόχο την έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του 5G το 2020.

Παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί ή δρομολογούνται και σε ό,τι αφορά στη χρήση του ραδιοφάσματος, την προστασία των δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη διασυνοριακή μεταφορά περιεχομένου, την αποφυγή του geoblocking. 

Δέκα προτεραιότητες
Οι δέκα προτεραιότητες, που θέτει η Επιτροπή στο Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017, είναι:

- Ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία για τους νέους, σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

- Ενδιάμεση επανεξέταση για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

- Στρατηγική για την ενεργειακή ένωση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και την κινητικότητα.

- Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, της στρατηγικής της Ευρώπης για το διάστημα και του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη δικαιότερη φορολογία.

- Ιδέες για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ των 27 και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μέσα από ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

-Υλοποίηση της στρατηγικής “Εμπόριο για όλους”.

- Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, με ταυτόχρονη εναρμόνισή τους με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

- Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση.

-Σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας, περιλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

- Προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις των Συνθηκών σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021