“Συμμαχία” για την καταπολέμηση των προγραμμάτων ransomware

Νέα

29 Ιουλίου 2016

Ένα νέο βήμα συνεργασίας για την από κοινού καταπολέμηση των προγραμμάτων ransomware κάνουν διωκτικές Αρχές και ιδιωτικός τομέας. H Ολλανδική Αστυνομία, η Europol, η Intel Security και η Kaspersky Lab ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της πρωτοβουλίας “No More Ransom”.

Ιδωτικός τομέας και διωκτικές Αρχές ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “No More Ransom”Το ransomware είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που κλειδώνει τον υπολογιστή του θύματος ή κρυπτογραφεί τα δεδομένα του, απαιτώντας την καταβολή λύτρων για να επιτρέψει την ανάκτηση του ελέγχου της “μολυσμένης” συσκευής ή των κλειδωμένων αρχείων. Τα προγράμματα ransomware αποτελούν σήμερα μια από τις κορυφαίες απειλές που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διωκτικές αρχές στην ΕΕ. Σχεδόν τα δύο τρίτα των κρατών - μελών της ΕΕ διεξάγουν έρευνες σχετικά με αυτές τις μορφές επίθεσης. Ενώ ο στόχος είναι συχνά οι συσκευές μεμονωμένων χρηστών, τα εταιρικά ή και τα κυβερνητικά δίκτυα δεν μένουν ανεπηρέαστα από αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Kaspersky Lab, ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου που έχουν δεχτεί επίθεση από crypto-ransomware αυξήθηκε κατά 550%: από 131.000 την περίοδο 2014-2015 σε 718.000 την περίοδο 2015-2016.

Η πρωτοβουλία έχει μη εμπορικό χαρακτήρα και αποβλέπει στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε ένα κοινό σχήμα. Είναι ανοικτή στη συνεργασία με νέους εταίρους, λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης των προγραμμάτων ransomware, καθώς οι ψηφιακοί εγκληματίες δημιουργούν σε τακτική βάση νέες παραλλαγές.

Οnline πόρος
Στο πλαίσιό της δημιουργείται μια διαδικτυακή πύλη (www.nomoreransom.org), με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους των προγραμμάτων ransomware, καθώς και την παροχή βοήθειας στα θύματα για την ανάκτηση των δεδομένων τους, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν λύτρα στους ψηφιακούς εγκληματίες.

Σκοπός είναι ο ιστότοπος να προσφέρει ένα χρήσιμο online πόρο για τα θύματα των προγραμμάτων ransomware. Οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα είδη των προγραμμάτων ransomware, πώς λειτουργούν και  - το σημαντικότερο  -  πώς να προστατευτούν από αυτά.

Η ενημέρωση παίζει ρόλο - κλειδί γύρω από αυτό το ζήτημα, καθώς δεν υπάρχουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση όλων των υφιστάμενων τύπων κακόβουλου λογισμικού. Αν η συσκευή κάποιου χρήστη “μολυνθεί”, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να χαθούν για πάντα τα δεδομένα του. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο συνετά κι ακολουθώντας μια σειρά από απλές συμβουλές ψηφιακής ασφάλειας, οι χρήστες μπορούν να αποφύγουν τη “μόλυνση”.

Η νέα πρωτοβουλία παρέχει κι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα να ανακτήσουν τα δεδομένα που έχουν “κλειδώσει” οι εγκληματίες. Σε αρχικό στάδιο, περιέχει τέσσερα εργαλεία αποκρυπτογράφησης για διαφορετικούς τύπους κακόβουλου λογισμικού. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ