Τη στοχευμένη χρηματοδότηση της ψηφιακής μάθησης επιδιώκει η Ε.Ε.

Νέα

23 Οκτωβρίου 2014

Τη στοχευμένη χρηματοδότηση, ώστε να τονωθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητά η ομάδα υψηλού επιπέδου της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα, υπό την προεδρία της πρώην προέδρου της Ιρλανδίας, κυρία Mary McAleese, διατυπώνει μάλιστα 15 συστάσεις, που τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη στόχευση των πόρων για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης πιο ευέλικτων ψηφιακών μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παραπάνω στρατηγική, καθώς και οι συστάσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου με θέμα τις “νέες μορφές μάθησης και διδασκαλίας στα πανεπιστήμια”.

Οι συντάκτες της έκθεσης διαπιστώνουν ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί πόροι απ’ όλο τον κόσμο είναι όλο και πιο εύκολα προσβάσιμοι και όλο και πιο διαδραστικοί και υπερβαίνουν την απλή, διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων. Εκτιμούν ότι η ψηφιακή μάθηση και διδασκαλία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις ατομικές ανάγκες των σπουδαστών. Εκτιμούν δε ότι πρόοδος στην ανάλυση της μάθησης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν υπόψη ταχύτερα την απόδοση των σπουδαστών και να εντοπίζουν τους τομείς στους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη.

“Αν και η Ευρώπη αρχίζει να σημειώνει πρόοδο, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πανεπιστήμια και τα κολέγια μας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα μας, όπως η ευρεία χρήση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS1, για να εξασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μάθηση στην Ευρώπη αναγνωρίζεται, πιστοποιείται και είναι ποιοτικά διασφαλισμένη”, σχολίασε χθες η κυρία Mary McAleese παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Αρμόδιοι φορείς
Η ομάδα αποδέχεται μεν ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι κύριοι φορείς για την επίτευξη αλλαγών, αλλά τόνισε την ευθύνη των δημόσιων αρχών για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την αλλαγή. Διαπιστώνει δε ότι οι ψηφιακές μέθοδοι διδασκαλίας αρχίζουν να ενσωματώνονται τόσο μέσα στο πανεπιστήμιο όσο και διαδικτυακά, επειδή πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν τις νέες ευκαιρίες, που προσφέρει η τεχνολογία. Ωστόσο, όπως τονίζει, πολύ συχνά οι εξελίξεις βασίζονται σε λίγα ενθουσιώδη μέλη του προσωπικού και δεν υπάρχει συνεκτική στρατηγική στα ιδρύματα ή στις διάφορες χώρες.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου συγκροτήθηκε το 2012 για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών ζητημάτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Κατά το πρώτο έτος, η ομάδα διατύπωσε συστάσεις, που απευθύνονταν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κράτη - μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ