Δεκατρείς επιχειρήσεις, υπό την “ομπρέλα” δέκα κοινοπραξιών, διεκδικούν τα τρία έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

07 Οκτωβρίου 2014

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της υποβολής προσφορών για τα τρία έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με την κατάθεση χθες, των φακέλων για το  ένα - εναπομείναν - έργο, αυτό που αφορά τις “Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA”, προϋπολογισμού €26,604 εκατ. Για το τελευταίο έργο, που αρχικά επρόκειτο να υποβληθούν οι προσφορές στις 29 Σεπτεμβρίου και τελικά κατατέθηκαν χθες, το “παρών” έδωσαν δύο κοινοπραξίες. Υποψήφιοι ανάδοχοι για το έργο είναι η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ, Space Hellas, Unisystems και Intrasoft International και η ένωση των επιχειρήσεων Pricewaterhousecoopers Business Solutions  και Cosmos Business Systems.

Το έργο, όπως έχει ανακοινώσει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών στις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με κύριο φορέα του έργου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, αποτελεί ένα από τα πέντε υποέργα, που συγκροτούν τη φιλόδοξη Δράση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και σκοπός του είναι η δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία στο ελληνικό Δημόσιο υπηρεσιών: Καταλόγου, που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς και το σύνολο των χρηστών και των ρόλων τους, Ονοματολογίας και καταχωρητή διευθύνσεων, παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ’ απαίτηση. Για την υποστήριξη των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα (υλικό και λογισμικό), καθώς και να παράσχει, ως υπηρεσία.

Τα έργα
Της χθεσινής κατάθεσης προσφορών για το συγκεκριμένο έργο προηγήθηκε η υποβολή των φακέλων για άλλα δύο έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Πρόκειται για το έργο “Υποδοµές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης και Καλωδίωσης”, συνολικού προϋπολογισμού €132,656 εκατ., για το οποίο υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες: 1. Logicom Solutions LTD, 2. ΟΤΕ, Space Hellas, Unisystems, 3.  Globo Technologies και 4. ONEX SA, ZTE HELLAS και FORTHNET.

Τέλος, στο πλαίσιο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στην “Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρου Δεδομένων”, προϋπολογισμού €12,753 εκατ., υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες και κοινοπραξίες επιχειρήσεων: 1. Space Hellas, Unisystems, Lamda Hellix, 2. ΟΤΕ, Mediterranean Nautilus Greece και 4. Forthnet. 

Συνολικά και τα τρία έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ διεκδικούν δεκατρείς επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένες είτε υπό την “ομπρέλα” δέκα κοινοπραξιών.

Το έργο
Συνολικά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου, με τεράστια δημοσιονομικά οφέλη, προϋπολογισμού €616 εκατ. σε βάθος τετραετίας, αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων.

Η ολοκλήρωσή του, με τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33.753, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει το Δημόσιο σε εξοικονόμηση περίπου €150 εκατ. ετησίως από τηλεπικοινωνιακά κόστη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021