Νέα δράση για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ύψους €120 εκατ.

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

07 Οκτωβρίου 2015

Δράση για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού €120 εκατ. παρουσιάζει, τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που αξιοποιεί πόρους του νέου ΕΣΠΑ, περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών δράσεων, τις οποίες προωθεί, κατά προτεραιότητα, η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Την προδημοσίευση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 γνωστοποίησε ο αρμόδιος υφυπουργός ΕΣΠΑ, κ. Αλέξης Χαρίτσης, κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων. Όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής, η δεύτερη δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μικρών και πολύ μικρών τουριστικών  επιχειρήσεων, με τη σχετική πρόσκληση να εκδίδεται τις επόμενες ημέρες. Η τρίτη δράση, που θα παρουσιαστεί άμεσα, αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Και οι τρεις χρηματοδοτικές ενέργειες αφορούν δράσεις των τομεακών προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ-κίνηση και "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Νεοφυείς επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στοχεύει στη δημιουργία 2.500 νέων επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να δημιουργήσει 4.500 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των €60 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) και δίνει έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση υγιών νεοφυών εταιρειών παρουσιάζει, τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνησηΔικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, που, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως €50.000 (100% ενίσχυση), ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.

Ενίσχυση πτυχιούχων
Η δράση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύει στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι €50 εκατ., σε δύο κύκλους των €25 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Ο δε επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι από €5.000 έως €25.000 (100% ενίσχυση), με τον εκτιμώμενο αριθμό των τελικών ωφελούμενων να υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους.

Η τρίτη δράση, τέλος, αφορά την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από €30.000 έως €300.000 με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε €50 εκατ., ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πράσινο φως”
Στο μεταξύ, το “πράσινο φως” στα έκτακτα μέτρα του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα ενέκρινε χθες με ισχυρή πλειοψηφία (586 ψήφους υπέρ, 87 κατά, 21 αποχές) η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ελλάδα για την άμεση χρηματοδότηση €35 δις και τη λήψη έκτακτων μέτρων υπέρ της ταχύτατης υλοποίησης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει €20 δις από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και €15 δις από τα γεωργικά ταμεία. 

Τα ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν την πρόωρη αποδέσμευση του τελευταίου 5% των εναπομενουσών πληρωμών της Ε.Ε. που, συνήθως, διατηρούνται μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων το 2017 και την πλήρη κατάργηση της ανάγκης για εθνική συγχρηματοδότηση, που σημαίνει συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. σε ποσοστό 100% για την περίοδο 2007-2013. Αυτό θα οδηγήσει σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους €500 εκατ. και εξοικονόμηση €2 δις, περίπου, για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Η πρόταση, επίσης, αυξάνει το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στην Ελλάδα κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να διατεθεί εμπροσθοβαρώς  επιπλέον €1 δις.

Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για μια ταχεία έγκριση των μέτρων και από το Συμβούλιο, προκειμένου αυτά να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην επιτάχυνση της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξασφαλίσει την έγκαιρη χρησιμοποίηση των χρημάτων που έχει στη διάθεση της από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (πριν από τη λήξη του 2017) και να καλύψει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021