Μετρά απώλειες, από τα capital controls, η ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

27 Ιουλίου 2015

Το 97% των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, αντιμετώπισε προβλήματα σε πληρωμές και εισπράξεις

Το 97% των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, αντιμετώπισε προβλήματα σε πληρωμές και εισπράξεις

Βαριά σκιά, στην ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας, ρίχνει η τραπεζική αργία και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, με τον κλάδο να αναζητά διεξόδους αντιμετώπισης της δυσμενούς κατάστασης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, που επιχειρούν ηλεκτρονικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 97%, δέχτηκε ισχυρότατο πλήγμα από τα capital controls, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα στις πληρωμές και τις εισπράξεις. Σύμφωνα με έρευνα, που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα πιο πιεστικά προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι εταιρείες του κλάδου από την επιβολή των capital controls ήταν η αδυναμία χρήσης μεθόδων πληρωμής, όπως το PayPal (το 66%), η πληρωμή marketing partners, όπως η Google και το Facebook (61%), η πληρωμή των οφειλών σε προμηθευτές (49%), η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών (49%).

Για μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων, έτερα προβλήματα, που ανέκυψαν μετά από την επιβολή των capital controls, ήταν η αδυναμία πληρωμής υπηρεσιών Hosting/Domain (46%), καθώς και υπηρεσιών cloud, όπως το Dropbox ή/ και το Mailchimp (44%).

Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 80 εταιρειών του κλάδου του Διαδικτύου, προβλήματα δημιουργήθηκαν από τις απαιτήσεις προμηθευτών για πληρωμή με μετρητά (44%), από την αδυναμία εξόφλησης και πληρωμής επιταγών (41%), αλλά και από την αδυναμία ή και την άρνηση πελατών να πληρώσουν με μετρητά (29%).

Τη λειτουργία των εταιρειών επιβάρυναν, περαιτέρω, τα μειωμένα όρια συναλλαγών μέσω e-banking (29%), αλλά και η αδυναμία καταβολής φόρων, εισφορών (8%), όπως και η πληρωμή της μισθοδοσίας (8%).

Διάγραμμα 1. Προέλευση προβλημάτων, Πηγή: Η Επίδραση των Capital Controls στις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων, ELTRUN,2015

Το 97% των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, αντιμετώπισε προβλήματα σε πληρωμές και εισπράξεις

Ακυρώσεις παραγγελιών
Η μελέτη του Eltrun “Η Επίδραση των Capital Controls στις Ελληνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων”, έδειξε ότι περισσότερες από έξι στις δέκα εταιρείες του κλάδου αντιμετώπισαν προβλήματα στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων. Μάλιστα, ένα εντυπωσιακό ποσοστό 78% δήλωσε ότι υπέστη ακυρώσεις παραγγελιών πελατών, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Άλλα συχνά προβλήματα, που δημιούργησαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, είχαν να κάνουν με την αδυναμία εισαγωγής πρώτων υλών (31%), αλλά και με τη συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες, κυρίως, επειδή αναζητούσαν πληρωμή με μετρητά.

Διάγραμμα 2. Προέλευση προβλημάτων, Πηγή: Η Επίδραση των Capital Controls στις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων, ELTRUN,2015

Αν και το 66% δηλώνει ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, ένα 23% απάντησε ότι έδωσε άδεια στο προσωπικό της παραγωγής, ενώ ένα 11% ότι προχώρησε σε συνολική αναστολή των λειτουργιών της επιχείρησης μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τέλος, 6% προχώρησε σε απολύσεις ή σε διαθεσιμότητα προσωπικού.

Πλήγμα στις εξαγωγές
Ισχυρό ήταν το πλήγμα των capital controls και στην εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στις εξαγωγές των προϊόντων της (ποσοστό 31%). Τα πιο μεγάλα προβλήματα, που συνάντησε ο κλάδος, ήταν η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις πληρωμών προμηθευτών του εξωτερικού (60%), οι ακυρώσεις παραγγελιών πελατών (40%), η συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες, εξαιτίας της απαίτησης για πληρωμή σε μετρητά (20%), οι απαιτήσεις για επιπλέον εξασφαλίσεις (20%) και η απουσία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (13%).

Διάγραμμα 3. Προέλευση προβλημάτων, Πηγή: Η Επίδραση των Capital Controls στις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων, ELTRUN,2015

Με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης, το 60% των εταιρειών αναζήτησε εναλλακτικές μορφές πληρωμών προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα του εξωτερικού. Παράλληλα, ένα υψηλό ποσοστό 44% δηλώνει ότι βρέθηκε σε αδιέξοδο και δεν έκανε τίποτα απολύτως.

Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Boussias Communications με θέμα "Capital Controls και επιχειρείν", το 53% των επιχειρήσεων του κλάδου προχώρησε σε πρόωρη καταβολή της μισθοδοσίας, το 38% κατέβαλε πρόωρα φόρους και εισφορές, το 33% ανέστειλε τις πληρωμές στους προμηθευτές, ενώ, στον αντίποδα, ένα 29% πλήρωσε όλες τις οφειλές του προς τους προμηθευτές. Επιπλέον, σε ποσοστό 22% οι επιχειρήσεις απαντούν ότι έδωσαν υποχρεωτικές άδειες στο προσωπικό, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό δηλώνουν ότι ακύρωσαν παραγγελίες. Τέλος, το 15% αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή, ενώ αντίθετα, ένα ποσοστό 15% των εταιρειών δεν προέβη σε καμία ενέργεια, εν αναμονή των εξελίξεων.

Μέτρα αντιμετώπισης - προτάσεις
Τη διαπίστωση ότι, παρά τις σοβαρές αρρυθμίες από τα capital controls, ο κλάδος της ψηφιακής οικονομίας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων, εξέφρασε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), κύριος Γιάννης Σύρρος. Όπως τόνισε, "οι ηλεκτρονικές συναλλαγές «αποφόρτισαν» τους πολίτες και στήριξαν το τραπεζικό σύστημα, ενώ οι ψηφιακές λύσεις υποστήριξαν νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια, αλλά και η ίδια η λειτουργία του κράτους".

Με δεδομένα τα ζέοντα προβλήματα, που συνεχίζουν να απασχολούν τον κλάδο, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, τόνισε ότι ο Σύνδεσμος έχει, ήδη, συγκροτήσει μια σειρά προτάσεων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών εντός και εκτός συνόρων, ώστε να μην πληγεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Η δέσμη των προτάσεων έχει, ήδη, κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία, και σε συνεργασία επιδιώκεται η αμεσότερη και βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των εκκρεμών θεμάτων.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τώρα περισσότερο από ποτέ για τη χώρα μας αποτελούν όχι απλά επιλογή αλλά μονόδρομο”, σχολίασε ο κύριος Σύρρος, προσθέτοντας ότι "μπορούν οι ΤΠΕ μπορούν να συνδράμουν τα μέγιστα στην οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού, ευέλικτου και διάφανου συστήματος διαχείρισης, το οποίο θα ανακόψει τη φοροδιαφυγή,  θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, θα πατάξει τη διαφθορά, περιορίζοντας στο ελάχιστο την λανθασμένη «πελατειακή» σχέση, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του πολίτη και της Πολιτείας”.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΕΠΕ, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων του κλάδου, έχοντας ενεργοποιήσει γραμμή helpline, για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας http://www.sepe.gr/gr/content/helpline-sepe/.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ