Εννέα ευρωπαϊκά κράτη, με την Ελλάδα μεταξύ αυτών, συνεργάζονται για την κατανόηση των big data

Νέα

18 Αυγούστου 2014

“Παράθυρο στο μέλλον” επιχειρεί να ανοίξει η Ευρώπη, η οποία, κατανοώντας την τεράστια δυναμική των μαζικών δεδομένων εργάζεται πλέον πάνω στη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης κατανόησης των big data. Εννέα κράτη - μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώνουν τις δυνάμεις τους, υπό το πρόγραμμα CEEDs, προκειμένου να “ξεκλειδώσουν” τα μυστικά των big data.Αναλυτικά, με χρηματοδότηση ΕΕ, οι συνεργαζόμενοι ερευνητές αναπτύσσουν ένα διαδραστικό σύστημα, που όχι μόνο παρουσιάζει δεδομένα με τον επιθυμητό τρόπο, αλλά επίσης μεταβάλλει διαρκώς την παρουσίαση, προκειμένου να αποτραπεί η υπερφόρτωση του εγκεφάλου.

Το σχέδιο θα μπορούσε να παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μελετούν αποδοτικότερα ή στους δημοσιογράφους να διασταυρώνουν πηγές ταχύτερα. Πολλά μουσεία στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα τεχνολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι πολυάριθμες οι πιθανές εφαρμογές για το CEEDs, από την επιθεώρηση δορυφορικών εικόνων και την αναζήτηση πετρελαίου, έως την αστρονομία, τα οικονομικά και την ιστορική έρευνα. Γενικά, οπουδήποτε υπάρχει πληθώρα δεδομένων, που είτε απαιτούν πολύ χρόνο είτε μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν δυνατότητες εφαρμογής, καθώς είναι φύσει αδύνατο για τα άτομα να αναλύουν όλα τα δεδομένα που βρίσκονται μπροστά τους, απλώς και μόνο λόγω του χρόνου που απαιτείται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε λεπτό, δημιουργούνται στον κόσμο 1,7 εκατ. δισεκατομμύρια byte δεδομένων, που ισοδυναμούν με 360.000 DVD. Τα νούμερα αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα σημερινά σύνολα δεδομένων είναι τόσο τεράστια και πολύπλοκα στην επεξεργασία τους, που απαιτούν νέες ιδέες, εργαλεία και υποδομές.

Πρακτική εφαρμογή
Ερευνητές από το πρόγραμμα CEEDs μεταφέρουν μαζικά δεδομένα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, προκειμένου το ανθρώπινο μυαλό να παράγει νέες ιδέες με πιο αποδοτικό τρόπο. Έχουν κατασκευάσει κάτι που οι ίδιοι αποκαλούν Επαγωγική Μηχανή Εμπειριών, η οποία χρησιμοποιεί την εικονική πραγματικότητα για να επιτρέψει στον χρήστη να “εισέλθει” σε μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Πρόκειται για ένα πολυτροπικό περιβάλλον εμβύθισης - που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra στη Βαρκελώνη - το οποίο επίσης περιέχει πληθώρα αισθητήρων, που επιτρέπουν στο σύστημα να παρουσιάζει τις πληροφορίες με τον κατάλληλο τρόπο για τον χρήστη, προσαρμόζοντάς τις συνεχώς ανάλογα με τις αντιδράσεις του, καθώς εξετάζει τα δεδομένα.
Το σύστημα παρακολουθεί αυτές τις αντιδράσεις - όπως τις χειρονομίες, τις κινήσεις των ματιών ή τον καρδιακό παλμό - και τις χρησιμοποιεί για την προσαρμογή του τρόπου παρουσίασης των δεδομένων. Για παράδειγμα, σε πραγματικές και εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, οι καθηγητές θα μπορούσαν να διδάσκουν τους μαθητές με πιο αποδοτικό τρόπο, προσαρμόζοντας τις παρουσιάσεις στο επίπεδο προσοχής τους.

Συνεργασία
Το πρόγραμμα CEEDs είναι μεγάλο: 16 εταίροι σε εννέα χώρες (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο) συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης κατανόησης των μαζικών δεδομένων. Σε αυτήν την καινοτόμο πρωτοβουλία έχουν επενδυθεί πόροι της ΕΕ ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ