Προχωρά το πλάνο για τη δημιουργία ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, με τη χείρα βοηθείας του YOZMA

Νέα

21 Φεβρουαρίου 2014Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ελληνικού “οικοσύστηματος καινοτομίας”, λαμβάνοντας χείρα βοηθείας από το Ισραήλ, ετοιμάζεται να κάνει η Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται η επικείμενη επίσκεψη του υπεύθυνου Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Chief Scientist) της κυβέρνησης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Η επίσκεψη, η οποία, πάντως, δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί χρονικά, συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες με τον υπουργό Οικονομίας του Ισραήλ Naftali Bennett, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Bennett συμφώνησαν να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί η στενή συνεργασία, που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα καινοτομίας. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης στο Ισραήλ είχε ήδη υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και του Ισραηλινού Ταμείου ΥΟΖΜΑ με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, βάσει της προόδου που έχει επιτευχθεί στο συγκεκριμένο θέμα με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Η Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ισραήλ, που το 1992 “έτρεξε” το δικό του αντίστοιχο πρόγραμμα με θεαματικά αποτελέσματα, επιδιώκει να οριοθετήσει το δικό της μοντέλο ανάπτυξης, που θα την τοποθετήσει στο διεθνή χάρτη καινοτομίας, με προφανή οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση.

Οι συμφωνίες που έχουν υπογράφει μεταξύ του ισραηλινού οργανισμού YOZMA με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, το ΕΤΕΑΝ και την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, προβλέπουν την ανάθεση μελετών σε εξειδικευμένη ομάδα του ΥΟΖΜΑ Group, προκειμένου να διαμορφωθούν οι επιμέρους - ανά αγορά - πολιτικές και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και ένα “οικοσύστημα καινοτομίας” με βάση την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές του Ισραηλινού οργανισμού.

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία των δυο πλευρών η σχετική μελέτη του ισραηλινού fund θα παραδοθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, προκειμένου εν συνεχεία η ελληνική Κυβέρνηση να χαράξει τη στρατηγική της, κεφαλαιοποιώντας τη μακρά εμπειρία της ισραηλινής πλευράς.

Το κατάλληλο μοντέλο
Αναζητώντας το κατάλληλο μοντέλο ανάπτυξης, με όχημα την καινοτομία, η Ελλάδα επιδιώκει μέσω των μελετών:
Τη διερεύνηση και αποτύπωση αγορών, που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα και στις οποίες διαθέτουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να επιλεγούν οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων. Στόχος είναι να αποτυπωθούν οι παγκόσμιες τάσεις, οι δυνατότητες και ευκαιρίες της Ελλάδας στον παγκόσμιο καταμερισμό παραγωγής.

Να εντοπίσει τις αλλαγές, που απαιτούνται σε θεσμικό, νομικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί στόχος επενδυτικών ευκαιριών από τη διεθνή αγορά. Οι προτάσεις θα βασίζονται στην πρακτική, που εφήρμοσε το Ισραήλ κατά την περίοδο της μετάλλαξης της οικονομίας του, προσαρμοσμένες στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα και πρακτική. Επιπλέον, θα δομούνται με γνώμονα τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως το υψηλά καταρτισμένο δυναμικό και την υψηλή προσαρμοστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Τον προσδιορισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται, προκειμένου να αναπτυχθούν πλήρη δομημένα οικοσυστήματα καινοτομίας στις αγορές που θα επιλεγούν. Κάθε μια από τις αγορές αυτές έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες κεφαλαίων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και αυτό το δεδομένο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, προκειμένου οι όποιες επιλογές να έχουν τα βέλτιστα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα.

Τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους μηχανισμούς στήριξης που χρειάζονται, προκειμένου η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και του συνολικού οικοσυστήματος των επιλεγμένων αγορών, να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ