Συσφίγγει τις σχέσεις της η Ελλάδα με το Joint Research Centre, το μεγαλύτερο Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε.

Νέα

22 Ιανουαρίου 2014Τις γέφυρες συνεργασίας, που ήδη διατηρεί με το “Joint Research Centre” (JRC), το μεγαλύτερο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιχειρεί να ενισχύσει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό - και με χρονικό ορόσημο την Ελληνική Προεδρία - το “Joint Research Centre” και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προωθούν την υπογραφή Συμφώνου συνεργασίας. Επιπλέον, διερευνάται η δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων επιστημόνων του Κέντρου στις αξιολογήσεις ελληνικών ερευνητικών προτάσεων, καθώς και η συμβολή τους στις πλατφόρμες, που έχει αναπτύξει η ΓΓΕΤ στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της αγρο-βιο-διατροφής, της υγείας και των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Επιπρόσθετα, δρομολογείται η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στην Αθήνα, στην οποία θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του JRC, οι οποίες σχετίζονται και με τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα μας (ενέργεια, τρόφιμα, περιβάλλον). Περαιτέρω, οι δύο πλευρές εξετάζουν τη δυνατότητα χορήγησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε νέους Έλληνες ερευνητές για το “Κοινό Κέντρο Ερευνών”.  

Η παραπάνω ατζέντα τέθηκε επί τάπητος κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρήστου Βασιλάκου, στο Joint Research Centre, που βρίσκεται στην Ispra της Ιταλίας. Τα σημαντικά για την Ελλάδα ζητήματα εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με το Γενικό Διευθυντή του JRC, κ. Vladimir Sucha.  

Το κέντρο
Αποστολή του Joint Research Centre είναι να παρέχει τις επιστημονικές συμβουλές και την τεχνογνωσία του, προκειμένου να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε στενή συνεργασία με την πολιτική των Γενικών Διευθύνσεων, το JRC ασχολείται με τις βασικές κοινωνικές προκλήσεις, με ταυτόχρονη τόνωση της καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων, καθώς και με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τα κράτη - μέλη της επιστημονικής κοινότητας και τους διεθνείς εταίρους. Φιλοξενεί περίπου 1.850 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων. 

Προτεραιότητες
Ο Έλληνας Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το Joint Research Centre, ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του “Κοινού Κέντρου Ερευνών”. Ο κ. Βασιλάκος στη διάρκεια της παραμονής του εκεί, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι σε αυτήν τη σημαντική συγκυρία για την Ελλάδα, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, καθώς και η διασφάλιση  της σταθερότητας και της ευημερίας για όλους. Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, η Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη - μέλη θα ολοκληρώσει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα και καινοτομία και θα προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.  

Στο πλαίσιο αυτό θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις  για τις δέκα νομοθετικές πράξεις, που αφορούν Συμπράξεις Δημόσιου - Δημόσιου (άρθρο 185) και Δημόσιου - Ιδιωτικού τομέα (άρθρο 187), προκειμένου να υιοθετηθούν από το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και οι νομοθετικές και μη ρυθμίσεις για το Διάστημα. 

Ευρω-μεσογειακή συνεργασία
Η Προεδρία, τόνισε ο κ. Βασιλάκος, θα διασφαλίσει ότι ο “Oρίζοντας 2020” μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην απασχόληση και την ανάπτυξη και να συμβάλει στη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας του μέλλοντος. Αναφέρθηκε δε και στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός πλαισίου για μία Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία, όπως είναι το P.R.I.M.A., ένα έργο εταιρικής σχέσης στον τομέα της  έρευνας και καινοτομίας στο χώρο της Μεσογείου, με στόχο  να καθορίσει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στην ευρωμεσογειακή ζώνη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, που θα τεθεί υπό συζήτηση με τους εταίρους στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που έχει προγραμματιστεί στις 12 και 13 Μαΐου στην Αθήνα.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ