Ενιαίο χώρο έρευνας “χτίζει” η Ε.Ε.: €575 εκατ. χρηματοδότηση για ερευνητές στο μέσον της καριέρας τους

Νέα

15 Ιανουαρίου 2014Την πολιτική της βούληση για δημιουργία ενιαίας αγοράς για την έρευνα και την καινοτομία δείχνει να επιβεβαιώνει στην πράξη η Ε.Ε., αποφασίζοντας να χορηγήσει το σημαντικό κονδύλι των €575 εκατ. για πρώτη φορά, σε ερευνητές στα μέσα της καριέρας τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε χθες 312 κορυφαίους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων μία Ελληνίδα και δύο Έλληνες, στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού για επιχορηγήσεις εδραίωσης. Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εδραιώσουν τις δικές τους ομάδες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις καλύτερες ιδέες τους. Μάλιστα, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει δύο από αυτούς τους επιστήμονες για έρευνα στον Τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής. 

Η συνολική χρηματοδότηση για την πρόσκληση ανέρχεται σε €575 εκατ. με μέσο ύψος επιχορήγησης €1,84 εκατ. ευρώ και μέγιστο χορηγούμενο ποσό €2,75 εκατ. Τα σχέδια, που επιλέγονται, περιλαμβάνουν μια σειρά από ενδιαφέροντα ερευνητικά έργα, όπως: η χρησιμοποίηση μιας γεωχημικής ωρολογιακής συσκευής για την πρόληψη ηφαιστειακών εκρήξεων, η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας στο πλαίσιο της θεωρίας της βαρύτητας, ο έλεγχος της ενεργητικής και παθητικής ευθύνης, καθώς και της επικινδυνότητας σε καταστάσεις στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα σε ευφυή συστήματα και η διερεύνηση του ρόλου γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον εγκέφαλο των εμβρύων.  

Παρούσα η Ελλάδα
Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, χορηγούνται υποτροφίες σε ερευνητές 33 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα σε 21 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εννιά από τα ιδρύματα αυτά φιλοξενούν 5 υποτρόφους ή περισσότερους. Όσον αφορά τα ιδρύματα υποδοχής, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο (62), η Γερμανία (43) και η Γαλλία (42). Υπάρχουν, επίσης, ερευνητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα στις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Νορβηγία. Από πλευράς ιθαγένειας οι Γερμανοί (48 επιχορηγήσεις) και οι Ιταλοί (46) βρίσκονται στην κορυφή, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους, (33),  τους Βρετανούς (31) και τους Ολλανδούς (27).

“Συνωστισμός” προτάσεων
Στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού του ΕΣΕ για επιχορηγήσεις εδραίωσης υποβλήθηκαν συνολικά πάνω από 3.600 προτάσεις. Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των επιτυχόντων στην παρούσα πρόσκληση (24%) αυξήθηκε σε σύγκριση με την ομάδα έμπειρων επιστημόνων, που συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του 2012 (22,5%). Η δε μέση ηλικία των επιλεγέντων ερευνητών είναι τα 39 έτη. 

Περίπου το 45% των ερευνητών που επελέγησαν δραστηριοποιούνται στον τομέα “Φυσικές επιστήμες και μηχανική”, το 37% στον τομέα “Βιολογικές επιστήμες” και σχεδόν το 19% σε “Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες”. Επελέγησαν μέσω αξιολόγησης από 25 ομάδες επιστημόνων ολκής από ολόκληρο τον κόσμο. 

Διαχωρισμός
Οι επιχορηγήσεις εδραίωσης του ΕΣΕ δίνονται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας και ηλικίας, με εμπειρία 7 έως 12 ετών μετά τη λήψη διδακτορικού τίτλου και με επιστημονική δραστηριότητα που υπόσχεται πολλά. Το ίδρυμα υποδοχής πρέπει να βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας (κράτη - μέλη της Ε.Ε. και χώρες συνδεδεμένες με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε.). Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες. Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση, ενώ η χρηματοδότηση είναι έως €2,75 εκατ. ανά επιχορήγηση και δίνεται για περίοδο έως και 5 έτη.  

Νατάσα Φραγκούλη 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ