Οι ΤΠΕ αναπτυξιακό εργαλείο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Νέα

12 Μαΐου 2015

Το ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως αναπτυξιακού εργαλείου για την οικονομία και την κοινωνία, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει η νέα ηγεσία της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπό το σκεπτικό ότι οι ΤΠΕ αποτελούν μία από τις ευκαιρίες της ελληνική οικονομίας, από κοινού με τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τον αγροτικό τομέα, η γενική γραμματεία θέτει ως άμεση προτεραιότητα να επιλύσει “τα προβλήματα, που κρατάνε κλειδωμένο το επενδυτικό και δημιουργικό δυναμικό του κλάδου”.

Προτεραιότητα της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να επιλύσει προβλήματα, που κρατούν “κλειδωμένο” το επενδυτικό και δημιουργικό δυναμικό των ΤΠΕΠεριγράφοντας το όραμα της νέας πολιτικής ηγεσίας για τον τομέα των ΤΠΕ, ο γενικός γραμματέας, κ. Δημήτρης Τζώρτζης, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του, έδωσε έμφαση στην ενθάρρυνση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφών υπηρεσιών σε τομείς ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και τα αγροτικά, αλλά και στην ενίσχυση συνεργιών μέσω clustering.

“Δεν νοείται σε ένα κλάδο που από τη φύση του δεν γνωρίζει σύνορα, εταιρείες λογισμικού να μένουν κλεισμένες εντός της χώρας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που παράγουν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και άρα αποτελούν τους πρωταθλητές παραγωγής γνωσιακού κεφαλαίου (knowledge capital) στην Ελλάδα”, τόνισε ο νέος γενικός γραμματέας, μιλώντας στο φόρουμ “Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη” της Πρωτοβουλίας, “Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη”.

Αναφερόμενος στις βραχυπρόθεσμες ενέργειες της γενικής γραμματείας, ξεκαθάρισε ότι οι στόχοι και η στρατηγική για τις ΤΠΕ, όπως αποτυπώνονται στην Ψηφιακή Στρατηγική και στο Εθνικό Σχέδιο για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό.  “Επιθυμούμε να τα επικαιροποιήσουμε ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της στρατηγικής”, σημείωσε.

Ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά, επεσήμανε την ανάγκη για άμεσες ενέργειες και αποτελέσματα: “Γνωρίζουμε ότι στον τομέα ΤΠΕ υπάρχουν πάρα πολλά στραβά και παθογένειες. Αναγνωρίζουμε, όμως, ότι υπάρχουν και καλά σημεία”, σχολίασε ο κ. Τζώρτζης.

Μεσοπρόθεσμες δράσεις
Σύμφωνα με το νέο γενικό γραμματέα, υψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων δεν μπορεί παρά να βρίσκεται και η υλοποίηση των δράσεων της Νέας Προγραμματικής περιόδου, με έμφαση - όπως είπε – “σε εργαλεία που εξασφαλίζουν, αφενός μεν μόχλευση των δημοσίων επενδύσεων, αφετέρου δε ουσιαστική εμπλοκή των φορέων υλοποίησης”. Χαρακτήρισε δε αναγκαία τη μετάβαση “από μια "βιομηχανία" επιδοτούμενων έργων, που άφηνε μόνο άδειες παλέτες, σε ένα δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επενδύσεων”.

Αναφερόμενος, μάλιστα στο βαρύνοντα ρόλο, που καλούνται να διαδραματίσουν σε αυτήν την προσπάθεια οι δημόσιες υποδομές και οι υπηρεσίες ΤΠΕ, έκανε λόγο για την ανάγκη να διασφαλιστεί η επαναχρησιμοποίηση και ο ανοικτός χαρακτήρας των δεδομένων, η ουσιαστική εξωστρέφεια και δια-λειτουργικότητα, καθώς και η βιωσιμότητα των υπηρεσιών και υποδομών και μετά τον κύκλο όποιας χρηματοδότησής τους.

Ψηφιακή κοινωνία
Από το βήμα του φόρουμ, ο νέος γενικός γραμματέας τόνισε και την ανάγκη για διαθεσιμότητα σε όλους τους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, βασικών δημόσιων, με την έννοια του ‘‘public’’, υποδομών ΤΠΕ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι υποδομές αυτές θα πρέπει να προσφέρουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλές και υπερ-υψηλές ταχύτητες, μέσω του βέλτιστου συνδυασμού σταθερής και κινητής ευρυζωνικότητας. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών με χαρακτηριστικά καθολικότητας και για το broadband, “με τιμές προσιτές για όλους, κάνοντας χρήση κοινωνικού τιμολογίου για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη”, όπως σημείωσε.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021