Υποχρεωτική η εγκατάσταση του eCall στα νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τα τελη του 2018

Νέα

18 Μαρτίου 2015

Εξοπλισμένα με το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall, το οποίο σε περίπτωση ατυχημάτων θα καλεί μόνο του τα επείγοντα, θα είναι από τα τέλη του 2018 όλα τα νέα μοντέλα οχημάτων στην Ε.Ε. Από τις 31 Μαρτίου 2018, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να εξοπλίζουν όλα τα νέα μοντέλα - και όχι τα υφιστάμενα με την τεχνολογία, η οποία θα επικοινωνεί με τη διαλειτουργική υπηρεσία eCall, βάσει του αριθμού κλήσης 112. Έτσι, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο, αλλά και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να εξοπλίζονται με σύστημα, το οποίο - σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος - θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης κλήσης του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου ενέκρινε, χθες, τη σχετική συμφωνία - Τον Απρίλιο η ψηφοφορία στην ΟλομέλειαΧθες, η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη σχετική συμφωνία με το Συμβούλιο, με την τελική ψηφοφορία σε επίπεδο Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου να αναμένεται τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η υποδομή για το σύστημα eCall αναμένεται να είναι έτοιμη από 1ης Οκτωβρίου 2017 και θα μπορεί να χρησιμοποιείται δωρεάν από όλους τους καταναλωτές. Η τοποθέτηση του συστήματος στα αυτοκίνητα θα γίνει σταδιακά, καθώς η απόφαση αφορά μόνο τα νέα μοντέλα οχημάτων και όχι όλα τα νέα οχήματα. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος έως το τέλος του 2018, προκειμένου οι αρμόδιες Αρχές να βεβαιωθούν ότι το σύστημα λειτουργεί και είναι αξιόπιστο.

Όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εγκατάσταση του συστήματος, σύμφωνα με την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, κυρία Olga Sehnalová (Σοσιαλιστές, Τσεχία), αυτή θα είναι της τάξης “κάποιων δεκάδων ευρώ”, ενώ με τη μαζική εγκατάσταση εκτιμάται ότι η τιμή θα μειωθεί.

Στόχος
Σύμφωνα με την απόφαση επί των τεχνικών προδιαγραφών, τα νέα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν ασύρματες συσκευές που θα στέλνουν αυτομάτως σήμα κινδύνου στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

Όσον αφορά τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, που σύμφωνα με κάποιους μπορούν να προκύψουν, η κυρία Sehnalová ξεκαθάρισε ότι η πληροφορία θα μεταφέρεται μόνο αν συμβεί σοβαρό ατύχημα και ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες των αερόσακων. Τότε, αποστέλλεται στις υπηρεσίες διάσωσης ένα τυποποιημένο σύνολο πληροφοριών, που επιλέγεται από κάθε κράτος - μέλος.

Πως λειτουργεί
Σκοπός του πανευρωπαϊκού συστήματος eCall είναι η ταχύτερη επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε τροχαία ατυχήματα. Σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος λειτουργεί ως εξής: ένας πομποδέκτης κινητής τηλεφωνίας ενσωματωμένος στο όχημα, καλεί αυτόματα το κέντρο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια και θα κοινοποιεί το ακριβές σημείο, όπου συνέβη το ατύχημα και θα καταφθάνουν τα σωστικά συνεργεία. Η κλήση γίνεται μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Έκτακτης Ανάγκης (112) και περιέχει δεδομένα σχετικά με το όχημα (τύπος οχήματος, αριθμός πλαισίου, γεωγραφικές συντεταγμένες εντοπισμού της θέσης του οχήματος, κατεύθυνση κίνησης, κ.α.), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ενεργοποίηση θα γίνεται ταυτόχρονα με το άνοιγμα των αερόσακων του οχήματος. Αυτό θα συμβαίνει ακόμη και σε περίπτωση, που κανένας από τους επιβάτες δεν θα είναι σε θέση (λόγω τραυματισμού) να συνομιλήσει με το κέντρο. Επίσης, η ενεργοποίηση του e-Call θα μπορεί να γίνεται και μέσω του χειροκίνητου συστήματος ελέγχου, που θα είναι εγκατεστημένο κατά τρόπον, ώστε να μην ενεργοποιείται κατά λάθος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021