Παρατείνεται έως το 2032 το καθεστώς roaming με χρέωση εσωτερικού στην Ε.Ε.

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

01 Ιουλίου 2022

Καλύτερη εμπειρία περιαγωγής υπόσχεται ο νέος Κανονισμός για το roaming, που τίθεται σήμερα, 1η Ιουλίου, σε ισχύ πανευρωπαϊκά. Ο νέος Κανονισμός, αφενός παρατείνει το καθεστώς της περιαγωγής με χρεώσεις εσωτερικού για άλλα δέκα χρόνια - έως το 2032 - ώστε οι πολίτες που ταξιδεύουν στην Ε.Ε. να μπορούν να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να περιηγούνται στο Διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

 

Οι καταναλωτές θα δικαιούνται πλέον την ίδια ποιότητα κινητής σύνδεσης στο Διαδίκτυο στο εξωτερικό, όπως και στη χώρα τουςΑφετέρου υπόσχεται στους Ευρωπαίους την ίδια ποιότητα κινητής σύνδεσης στο Διαδίκτυο στο εξωτερικό, όπως και στη χώρα τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στη χρήση δικτύων 4G ή των πιο προηγμένων δικτύων 5G, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στον προορισμό τους.

 

Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης θέματα, όπως η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες, που ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη. Για παράδειγμα, οι νέοι κανόνες περιαγωγής υποχρεώνουν τους παρόχους να προστατεύουν τους καταναλωτές τους και να τους ενημερώνουν για τη μετάβαση των τηλεφώνων τους σε μη επίγεια δίκτυα.

 

Όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να συνδέονται αυτόματα με το παρεχόμενο μέσω δορυφόρων δίκτυο του σκάφους. Η χρήση υπηρεσιών κινητής σύνδεσης που παρέχονται από μη επίγεια δίκτυα μπορεί να υπόκειται σε πολύ υψηλές πρόσθετες χρεώσεις.

 

Διακοπή

Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει να διακόπτουν αυτόματα τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εάν το ποσό που χρεώνεται για τις εν λόγω υπηρεσίες φτάσει τα €50 ή άλλο προκαθορισμένο όριο. Οι πάροχοι θα μπορούν, επίσης, να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα εξαίρεσης από την περιαγωγή σε αεροπλάνα και πλοία. 

 

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών που ενδέχεται να τους επιβαρύνουν με πρόσθετο κόστος. Κατά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, η κλήση σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, οι υπηρεσίες υποστήριξης των ασφαλιστικών και των αεροπορικών εταιρειών, ή η αποστολή μηνυμάτων SMS για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακριβότερη απ’ ό,τι στη χώρα προέλευσης.

 

Οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αριθμών τηλεφώνου που ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετο κόστος, όταν οι καταναλωτές τους καλούν ή έχουν πρόσβαση σε αυτούς από το εξωτερικό. Οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές με αυτόματα μηνύματα SMS, που αποστέλλονται κατά τη διέλευση των συνόρων προς άλλη χώρα της Ε.Ε., καθώς και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

 

Τέλη χονδρικής

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή ορίζει χαμηλότερα τέλη χονδρικής, δηλαδή τις τιμές που καταβάλλουν οι πάροχοι για τη χρήση δικτύων στο εξωτερικό, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα ανώτατα όρια χονδρικής καθορίζονται σε επίπεδα, που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι μπορούν να αντέξουν και να ανακτήσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στους καταναλωτές σε τιμές εσωτερικού.

 

Για τις υπηρεσίες δεδομένων, ο νέος κανονισμός ορίζει τα ακόλουθα ανώτατα όρια χονδρικής: €2/GB το 2022, €1,8/GB το 2023, €1,55/GB το 2024, €1,3/GB το 2025, €1,1/GB το 2026 και €1/GB από το 2027 και έπειτα.

Για φωνητικές κλήσεις: €0,022/λεπτό κατά την περίοδο 2022-2024 και €0,019/λεπτό από το 2025 και έπειτα.

Για SMS: €0,004/SMS κατά την περίοδο 2022-2024 και €0,003/SMS από το 2025 και έπειτα.

 

Τα χαμηλότερα τέλη χονδρικής είναι προς όφελος των καταναλωτών, καθώς αναμένεται να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πάροχοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικές συνδρομές περιαγωγής σύμφωνα με την αρχή “περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού”.

 

Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης

Οι νέοι κανόνες περιαγωγής διασφαλίζουν ότι οι πολίτες γνωρίζουν το 112, τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε., τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οπουδήποτε στην Ε.Ε. για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Έως τον Ιούνιο του 2023, οι πάροχοι θα πρέπει να αποστέλλουν αυτόματα μηνύματα στους πελάτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ενημερώσεις σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως μέσω κειμένου ή εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Οι πολίτες, που δεν είναι σε θέση να κάνουν φωνητικές κλήσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εναλλακτικά μέσα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021