Ανοίγει από 1η Ιουλίου το πρόγραμμα “Έξυπνες Πόλεις”

Νέα

17 Ιουνίου 2022

Η αντίστροφη μέτρηση και για το δεύτερο στάδιο του προγράμματος “Έξυπνες Πόλεις” ξεκινά πλέον, με τους 315 Δήμους της χώρας να μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

 

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Έξυπνες Πόλεις” θα έχουν από 1η Ιουλίου 315 Δήμοι της χώραςΌπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, από την 1η Ιουλίου οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

 

Η υποβολή των σχεδίων θα πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022. Το πρόγραμμα “Έξυπνες Πόλεις”, το οποίο ανακοίνωσε το Υπουργείο τον Οκτώβριο του 2021, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιο.

 

Η δράση για τους 315 Δήμους χρηματοδοτείται με περίπου €230 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης (ΕΤΠΑ). Τα ποσά, που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι, κυμαίνονται από €210.000  (για τους πολύ μικρούς δήμους) μέχρι €2.770.000 (για τους δήμους με πληθυσμό λίγο μικρότερο των 100.000 κατοίκων). Επισημαίνεται ότι κάθε Δήμος γνωρίζει εκ των προτέρων το ύψος χρηματοδότησης, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες δράσεις.

 

Με το πρόγραμμα των “Έξυπνων Πόλεων” δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση αναφορικά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, με την επιλογή εκείνων των ψηφιακών έργων, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε Δήμου.

 

Βιώσιμη μετακίνηση

Ο κατάλογος των έργων διαρθρώνονται σε επτά κατηγορίες: Βιώσιμη Μετακίνηση, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων, Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης, Βελτίωση Ποιότητας Ζωής, Ενίσχυση τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας, Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών).

 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη για τους 16 Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων συν τα Τρίκαλα, λόγω της σημαντικής ψηφιακής υποδομής, που έχουν ήδη αναπτύξει. Η χρηματοδότηση του πρώτου σταδίου, ύψους €90 εκατ., γίνεται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικά, οι 38 δράσεις, ανάμεσα στις οποίες κάθε Δήμος καλείται να επιλέξει εκείνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, είναι: Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, έξυπνες στάσεις ΜΜΜ, έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα, έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ, συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία, έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων, διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης, οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων.

Ενεργειακή διαχείριση

Άλλες δράσεις ανάμεσα στις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι δήμοι είναι: έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων, έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων, έξυπνος Οδηγός Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών, σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων, πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή, ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.

Άλλες επιλογές είναι  παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση, πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις - διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, ποταμών, λιμνών και θαλασσών σε βιομηχανικές εφαρμογές), έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, σεισμού, κ.λπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021