€1 δισ. για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας

Νέα

02 Ιουνίου 2022

Κονδύλια της τάξης του €1 δισ. από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό θα διαθέσει το 2022 η Ευρώπη με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας. Πρόκειται για την έγκριση του δεύτερου ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ).

 

€1 δισ. από τον προϋπολογισμό του 2022 για ανάπτυξη κοινών αμυντικών έργων στον τομέα του διαστήματος και στον κυβερνοχώροΜία εβδομάδα μετά την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή αποδεσμεύει νέα χρηματοδότηση για καλύτερες, από κοινού επενδύσεις στον τομέα των στρατηγικών αμυντικών ικανοτήτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 εισάγει μια σειρά νέων εργαλείων για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, όλα στο πλαίσιο ενός νέου ενωσιακού προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS).

 

Φέτος, δύο κρίσιμοι τομείς θα τεθούν στο προσκήνιο για τη στήριξη της ανάπτυξης δυνατοτήτων, με προϋπολογισμό άνω των €120 εκατ. έκαστος: ο ένας είναι ο τομέας του Διαστήματος και ο άλλος της ναυτιλίας.

 

Στον τομέα του διαστήματος, θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη διαστημικών ικανοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων και καινοτόμων ικανοτήτων διαστημικής γεωσκόπησης πολλαπλών αισθητήρων για τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αναγνώριση.

 

Επιπλέον, θα προβλεφθεί χρηματοδότηση για την έρευνα ενός αποτελεσματικού διαστημικού συστήματος που να είναι σε θέση να τοποθετεί γρήγορα μικρούς δορυφόρους σε διάφορους τύπους τροχιάς.

 

Ο κυβερνοχώρος στο επίκεντρο

Επιπλέον €70 εκατ. θα διατεθούν σε προσπάθειες Ε&Α σε καθεμία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

- Στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές ικανότητες αναφορικά με την επίγνωση της κατάστασης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα, καθώς και να αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την κυβερνοάμυνα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

- Στην πληροφοριακή υπεροχή, για έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος διοίκησης και ελέγχου και ενός σταθμού διοίκησης αναπτύξιμων δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Στον τομέα της έρευνας, οι προσπάθειες χρηματοδότησης θα επικεντρωθούν στη διαλειτουργικότητα και στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κέντρων πολιτικού και στρατιωτικού ελέγχου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Το Κοινοτικό πρόγραμμα καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας θα συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο πλαίσιο σχετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της άμυνας. Δοκιμασμένες πρακτικές, που προέρχονται από μη στρατιωτική καινοτομία, θα χρησιμοποιηθούν για τον αμυντικό τομέα.

 

Στο πρόγραμμα εργασίας του ΕΤΑ για το 2022, η Επιτροπή δρομολογεί σειρά δράσεων για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜμΕ, καθώς και για την ένταξη τους στο βιομηχανικό οικοσύστημα της άμυνας:

- Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας: η Επιτροπή προτίθεται να επενδύει €20 εκατ. ετησίως στη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου, με συνολικό ποσό €100 εκατ. Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία επενδυτικής ικανότητας συνολικού ύψους €500 εκατ. κατά τη διάρκεια ζωής του Ταμείου προς όφελος της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και ιδιωτών επενδυτών.

- Τεχνολογική πρόκληση: η πρόκληση αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο και την ωρίμανση τεχνολογιών για τον εντοπισμό κρυφών απειλών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021