Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

30 Μαΐου 2022

Σε μια νέα εποχή δυνατοτήτων μπαίνει ο ελληνικός δημόσιος τομέας με την υιοθέτηση νέων και πολλά υποσχόμενων αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, το internet of things, οι 3D εκτυπώσεις και τα drones. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, ετοιμάζεται να εισάγει state of the art τεχνολογίες στον δημόσιο τομέα με το νέο νομοσχέδιο, που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

 

Τεχνητή νοημοσύνη, Internet of things, blockchain, 3D εκτυπώσεις εισάγει στον δημόσιο τομέα νέο νομοσχέδιοΣύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο “καλύπτεται το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό όσον αφορά στην ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα”.

 

“Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις, πιστές στη λογική της ελάχιστης ρυθμιστικής παρέμβασης και με πλήρη επίγνωση της δυναμικής των νέων τεχνολογιών, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης των βασικότερων πτυχών των τελευταίων, ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία επιτυχή παραδείγματα του εξωτερικού”, αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο.

 

Συγχρόνως, στη νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο εκπλήρωσης Κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας. Επίσης, ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω απλούστευση του Δημοσίου και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Τεχνητή νοημοσύνη και υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στις δομές του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

 

Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση εφαρμογών ΑΙ τους τους εργαζόμενους, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη λήψη εργοδοτικών αποφάσεων, και τους καταναλωτές, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση προφίλ καταναλωτή.

 

Επιπλέον, εισάγεται η θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τήρηση μητρώου εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης  και πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων

 

Κυβερνοασφάλεια

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ακόμη πεδίο, όπου δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Με στόχο τη θωράκιση του δημόσιου τομέα έναντι κυβερνοεπιθέσεων, προβλέπεται η δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων. Πρόκειται για φορείς και δομές, όπως το Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια.

 

Στο μεταξύ, εισάγονται και νέοι θεσμικοί ρόλοι, όπως ο ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

 

Internet of things και blockchain

Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται, επίσης, η προσαρμογή του δημόσιου τομέα στην εποχή του Internet of things. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η υποχρέωση των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Internet of things και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη του νέου σχεδίου νόμου για τη θεσμοθέτηση των “έξυπνων συμβολαίων”. Με το νομοσχέδιο διευκρινίζονται θέματα, όπως η ρύθμιση των ζητημάτων του κύρους, της ισχύος και της δεσμευτικότητας αυτών, με στόχο να αποτελέσουν μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αντισυμβαλλομένων ιδιωτών στην ασφάλεια των συναλλαγών.

 

3D printing και drones

Όσον αφορά το 3D printing, επιχειρείται η αποκρυστάλλωση του πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραγόντων, που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς), ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

 

Τέλος, στο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021