Αυστηρότεροι κανόνες για προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή

Νέα

26 Μαΐου 2022

Αυστηρότερους κανόνες για προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές στο διαδικτυακό περιβάλλον, αντίστοιχους με αυτούς που ισχύουν και στις offline συναλλαγές, εισάγει η Ευρώπη. Από το προσεχές Σάββατο 28 Μαΐου, ξεκινά η εφαρμογή της Οδηγίας για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

 

Οι καταναλωτές στο Διαδίκτυο προστατεύονται από τις αθέμιτες πρακτικές, όπως προστατεύονται και offlineΠρακτικά, οι νέοι κανόνες, που τίθενται σε ισχύ, θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές στο Διαδίκτυο προστατεύονται από τις αθέμιτες πρακτικές, όπως προστατεύονται και εκτός διαδικτύου. Έτσι, οι κανόνες για τους καταναλωτές θα καταστούν κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή.

 

Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση ενός προϊόντος στο διαδίκτυο, οι πλατφόρμες πρέπει, πλέον, να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάταξης των προσφορών. Έτσι αποφεύγονται παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.

 

Θα ενισχυθούν, επίσης, η πρόσβαση σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας, καθώς και οι κυρώσεις για διασυνοριακές παραβάσεις. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν τη δίκαιη αποζημίωση των θυμάτων και θα αποθαρρύνουν σημαντικά τους παραβάτες.

 

Οι κανόνες, που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, επικαιροποιούν τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των ψηφιακών αγορών. Θα εφοδιάσουν τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις αρμόδιες αρχές, με ισχυρότερα εργαλεία για την επιβολή των δικαιωμάτων τους, όπως η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων ή η έννομη προστασία σε περίπτωση ζημίας.

 

Αθέμιτες πρακτικές

“Σε έναν ψηφιακό κόσμο, που εξελίσσεται συνεχώς, η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη για το μέλλον και προστατεύει εξίσου τους καταναλωτές εντός και εκτός Διαδικτύου”, αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Όπως διευκρινίζει, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν έως τις 14 Ιουνίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους καταναλωτές, όσον αφορά την ψηφιακή δικαιοσύνη.

 

Επίσης, χθες η Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη για τις “σκοτεινές πρακτικές”, δηλαδή ψηφιακά περιβάλλοντα σχεδιασμένα έτσι ώστε να παραπλανούν τους καταναλωτές για να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές.

 

“Οι νέοι κανόνες καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία που αποδίδει η Ευρώπη στην ύπαρξη αποτελεσματικών διασφαλίσεων για τους καταναλωτές. Οι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές στο διαδίκτυο προστατεύονται από τις αθέμιτες πρακτικές, όπως προστατεύονται και εκτός διαδικτύου. Έτσι, οι κανόνες για τους καταναλωτές θα καταστούν κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή”, σχολίασε η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κυρία Βιέρα Γιούροβα.

 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, από την πλευρά του, προσέθεσε: “Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δικαιούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας και αυτοί οι νέοι κανόνες υλοποιούν ακριβώς αυτή τη δέσμευση”. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021