Η Ελλάδα, η τρίτη λιγότερο αναπτυγμένη ψηφιακά χώρα της Ε.Ε. των 28

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

25 Φεβρουαρίου 2015

Ψηφιακό έλλειμμα τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία, παρά την πρόοδο σε επιμέρους τομείς, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, που αξιολογείται ως η τρίτη λιγότερο αναπτυγμένη ψηφιακά χώρα της Ε.Ε. των 28. Σε μια συγκυρία, όπου η Τεχνολογία μπορεί να αναδειχθεί σε εθνικό στρατηγικό πλεονέκτημα, η Ελλάδα κατατάσσεται, μόλις, 26η μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index-DESI) 2015.

Ένα νέο εργαλείο, που αξιολογεί την πρόοδο των χωρών ως προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, ενεργοποιεί η Επιτροπή Ο δείκτης DESi, που κατήρτισε και παρουσίασε χθες, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά ένα νέο εργαλείο, το οποίο αξιολογεί την πρόοδο των χωρών, ως προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο νέος σύνθετος δείκτης αξιολογεί μια σειρά επιμέρους δεικτών, που αφορούν πέντε βασικές παραμέτρους: Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Χρήση του Διαδικτύου, Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας και Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο DESI 2015 καταρτίστηκε με βάση δείκτες που αφορούν, κατά κύριο λόγο, το ημερολογιακό έτος 2014, με τις βαθμολογίες των χωρών να κυμαίνονται από το 0 έως 1 (σσ όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις της χώρας).

Η Ελλάδα, με συνολική βαθμολογία 0,36, κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε., ξεπερνώντας σε επιδόσεις μόνο τη Βουλγαρία με βαθμολογία 0,33 και τη Ρουμανία με 0,31. Αντίθετα, τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις έχει η Δανία με συνολική βαθμολογία 0,68, με δεύτερη τη Σουηδία με 0,66 και τρίτη την Ολλανδία με 0,63, με το μέσο όρο της ΕΕ-28 να βρίσκεται στο 0,47 και τη χώρα μας να υπολείπεται έναντι αυτού.Καλύτερες και χειρότερες επιδόσεις
Από τους επιμέρους δείκτες, που απαρτίζουν τον DESI, η Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις Επιχειρήσεις είναι ο τομέας, στον οποίο η Ελλάδα έχει τις καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με όλες τις άλλες παραμέτρους, δεδομένου ότι έχει βαθμολογηθεί με 0,31 και βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, οι Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες είναι ο τομέας, στον οποίο η Ελλάδα, επίσης, έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με βαθμολογία 0,35, ανέβηκε από την 27η θέση πέρυσι στην 21η φέτος, ωστόσο, οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά τους περισσότερους δείκτες ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη Συνδεσιμότητα, αλλά οι επιδόσεις της εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες των περισσότερων χωρών, καθώς, με βαθμολογία 0,41, η χώρα κατατάσσεται στην 26η θέση. Όσον αφορά το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, η Ελλάδα, με βαθμολογία 0,36, καταλαμβάνει, επίσης, την 26η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., παρουσιάζοντας μικρή μόνο βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (0,33). Στη Χρήση του Διαδικτύου, η Ελλάδα βαθμολογείται με 0,33 (έναντι 0,30 το προηγούμενο έτος) και βρίσκεται, επίσης, στην 26η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Μακρύς δρόμος
Σύμφωνα με τον DESI 2015, στην Ελλάδα η πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς είναι διαθέσιμη μόνο στο 27% των νοικοκυριών, πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε., που είναι 62%.

Τι δείχνει, για την Ελλάδα, ο δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά χθεςΕπιπλέον, μόνο το 2,6% των σταθερών διαδικτυακών συνδρομών αφορούν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έναντι 22% στην Ε.Ε., ενώ - σε επίπεδο τιμής - το κόστος της μεμονωμένης σταθερής ευρυζωνικής συνδρομής ανέρχεται στο 1,8% του μέσου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος (1,3% στην Ε.Ε.).

Επίσης, μόνο το 45% των Ελλήνων διαθέτει, τουλάχιστον, ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, την ίδια στιγμή που η χώρα έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ειδικών σε ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. (1,4%). Επίσης, έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά τους πτυχιούχους STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), με το 1,4% των Ελλήνων ηλικίας 20-29 ετών να έχουν πτυχίο αυτής της κατηγορίας.

Στο μεταξύ, τα ποσοστά των Ελλήνων, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (21%) ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (40%) είναι πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. (57% και 63% αντίστοιχα).

Πάντως, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (40%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17%) είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (31% και 14% αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν RFID (2,6%), ηλεκτρονικά τιμολόγια (4,8% το 2014) ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (4,7%). Πολύ λίγες ΜμΕ στην Ελλάδα πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (9,1%) και ακόμη λιγότερες πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. (4,3%).

Τέλος, η βαθμολογία της Ελλάδας είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου, που έχουν υποβάλει συμπληρωμένα έντυπα στη δημόσια διοίκηση (38%). Ωστόσο, μόνο το 17% των Ελλήνων γενικών ιατρών ανταλλάσσουν ιατρικά δεδομένα με ηλεκτρονικά μέσα, (έναντι 36% στην Ε.Ε.). Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει τις επιδόσεις της σε σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς μόνο το 18% των γενικών ιατρών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά συνταγές στους φαρμακοποιούς.

Ευρωπαϊκές επιδόσεις
Όπως αποκαλύπτει ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, που παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο του φόρουμ Digital4EU στις Βρυξέλλες, σήμερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τακτικά: 75% το 2014 (έναντι 72% το 2013), ποσοστό που κυμαίνεται από 93% στο Λουξεμβούργο μέχρι 48% στη Ρουμανία.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο, καθώς το 49% των όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο παίζουν ή κατεβάζουν παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική, ενώ το 39% των νοικοκυριών, που έχουν τηλεόραση, παρακολουθούν βίντεο on demand.

Στο μεταξύ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού μόνο το 15% εξ αυτών πωλεί προϊόντα μέσω Διαδικτύου και από το ποσοστό αυτό, λιγότερες από τις μισές κάνουν πωλήσεις εκτός συνόρων.

Επιπρόσθετα, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες: Το 33% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 69% στη Δανία έως 6% στη Ρουμανία. Το 26% των γενικών ιατρών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να στέλνουν συνταγές σε φαρμακοποιούς μέσω διαδικτύου, αλλά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 100% στην Εσθονία μέχρι 0% στη Μάλτα.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021