Η ελληνική αεροδιαστημική βιομηχανία φιλοδοξεί να στείλει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα

Νέα

11 Φεβρουαρίου 2015

Τις ερευνητικές δυνάμεις της, προκειμένου μέσα στην επόμενη 15ετία, να στείλει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα, ενώνει η ελληνική αεροδιαστημική βιομηχανία. Ο φιλόδοξος στόχος εντάσσεται στη στρατηγική του si-Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών). Έρχεται δε να δώσει θετική απάντηση στην ερώτηση, αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει, όντως, ένα συγκροτημένο διαστημικό πρόγραμμα.

Δημιουργείται εκκολαπτήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίαςΕπιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να προέλθει μέσα από συντονισμένες συνεργασίες βασισμένες σε καινοτομικές πλατφόρμες δράσης, το si-Cluster στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικών με την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες και την παρατήρηση της γης.

Ήδη, πέραν του φιλόδοξου στόχου της αποστολής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα, το si-Cluster θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός “εκκολαπτηρίου” (incubator) για διαστημικές τεχνολογίες, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (EZA). Το σχετικό πλάνο έχει στόχο την προσέλκυση πέντε έως δέκα νεοφυών επιχειρήσεων από το χώρο της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και η σύσταση του αναμένεται έως το καλοκαίρι. 

Ενδεικτικό της δυναμικής της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, είναι το γεγονός ότι το 2014 οι εξαγωγές των μελών του si-Cluster αυξήθηκαν κατά 117%, με το συνολικό κύκλο εργασιών να προσεγγίζει τα €150 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε ετήσια βάση.

Ελληνικό δυναμικό
Οι επιχειρήσεις - μέλη του si-Cluster απασχολούν, σήμερα, περίπου 1.500 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 14%, ενώ η καινοτόμα “παραγωγή” μετρά, ήδη, 15 νέες πατέντες. Έτερο στοιχείο, που αποδεικνύει τη δυναμική του κλάδου είναι το ότι τα μέλη του si-Cluster αυξήθηκαν από 22 το 2013 σε 38 το 2014, με την προοπτική να φθάσουν τα 50 κατά το τρέχον έτος, καθώς, ήδη, εκκρεμούν αιτήσεις συμμετοχής από 30 εταιρείες και φορείς.

Από τις επιχειρήσεις - μέλη του Cluster, το 64% δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων, το 24% στον τομέα των εφαρμογών παρακολούθησης και επιτήρησης, ενώ το 12% ασχολείται με τα διαστημικά υλικά.

Πρόσφατα το si-Cluster ενίσχυσε περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία, κάνοντας το ελληνικό brand name ισχυρότερο στις αγορές του εξωτερικού. Τη στρατηγική αυτή επιβεβαιώνει η υπογραφή διμερών συμφωνιών συνεργασίας με σημαντικούς εταίρους της παγκόσμιας αγοράς και συγκεκριμένα με το πιο σημαντικό cluster αεροδιαστημικής της Ευρώπης, το Aerospace Valley της Γαλλίας, που εκπροσωπεί 1.600 επιχειρήσεις και προσφέρει 130.000 θέσεις εργασίας και με το Apulia Space Cluster της Ιταλίας, που εκπροσωπεί 60 επιχειρήσεις και προσφέρει 5.000 θέσεις εργασίας. Οι διμερείς συμφωνίες προβλέπουν την από κοινού παρακολούθηση των εξελίξεων σε τεχνολογίες και εφαρμογές, διεθνώς, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Το si-Cluster
O Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι ένα σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και Δυτικής Ελλάδας και δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος ικανού να παράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021