59 Ευρωπαίοι ερευνητές κάνουν τις εφευρέσεις τους πράξη με Κοινοτική χρηματοδότηση €20 εκατ.

Νέα

06 Φεβρουαρίου 2015

Το δρόμο, προς την αγορά, θα πάρουν οι εφευρέσεις 59 Ευρωπαίων ερευνητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., προκειμένου να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμα προϊόντα. Οι επιχορηγήσεις, ύψους έως και €150.000, θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιλεγμένους ερευνητές να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις, να κατοχυρώσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τις εφευρέσεις τους ή να διερευνήσουν άλλους τρόπους για να δοκιμάσουν τις ιδέες τους στην αγορά. Μεταξύ των 59 Ερευνητών βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο καθηγητής κ. Πέτρος Ρακιτζής, του οποίου η καινοτόμος ιδέα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος για την “απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας”.

Μεταξύ των βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο καθηγητής κ. Πέτρος Ρακιτζής, ερευνητής του ΙΤΕΑνάμεσα στις επαναστατικές ιδέες συγκαταλέγονται καινοτομίες, όπως η διάγνωση του καρκίνου του μαστού με μια απλή αιματολογική εξέταση, ένα σύστημα παρακολούθησης των δασών, που βοηθά στην πρόληψη της παράνομης αποψίλωσής τους και τεχνητές φλέβες εμπνευσμένες από θαλάσσιους σπόγγους.

Ο κ. Πέτρος Ρακιτζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θα λάβει χρηματοδότηση για την ιδέα του με τίτλο CHIRALSENSE. Πρόκειται για τη βελτίωση με την χρήση πολωσιμετρίας της ευαισθησίας και της χρονικής κατανομής της ανίχνευσης της χειρομορφίας (ιδιότητα δύο μορίων να είναι εναντιόμορφα, δηλ. να μην μπορούν να ταυτιστούν με την κατοπτρική τους εικόνα). Η μέθοδος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χημείας από την στερεοχημεία, την οργανική χημεία και την φυσικοχημεία μέχρι τη βιοχημεία, την υπερμοριακή χημεία και την φαρμακολογία.

Ελληνική συμμετοχή
Οι 59 επιχορηγήσεις, που ανακοινώθηκαν, αποτελούν μέρος του δεύτερου γύρου του διαγωνισμού του ΕΣΕ για την “απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας”. Ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε €20 εκατ. Συνολικά υποβλήθηκαν 442 αιτήσεις, κατά 51% περισσότερες από τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο της πρόσκλησης, θα δοθούν επιχορηγήσεις σε ερευνητές από 15 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: Κάτω Χώρες (11), Ηνωμένο Βασίλειο (9), Ισπανία (8), Γαλλία (6), Ισραήλ (6), Ιταλία (4), Γερμανία (4), Ελβετία (3), Ιρλανδία (2), Βέλγιο (1), Φινλανδία (1), Ελλάδα (1), Νορβηγία (1), Σουηδία (1) και Τουρκία (1).

“Στην Ευρώπη διεξάγεται έρευνα παγκοσμίου επιπέδου, μικρό, όμως, μέρος της καταλήγει στην παραγωγή πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών, που να μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Χάρη στις επιχορηγήσεις για την “απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας” ορισμένοι από τους κορυφαίους ερευνητές μας θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν στην αγορά με τις καλύτερες καινοτομίες”, σχολίασε ο Επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κάρλος Μοέδας.

4.500 κορυφαίοι ερευνητές
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για έρευνα αιχμής. Κάθε χρόνο, επιλέγει και χρηματοδοτεί τους καλύτερους, δημιουργικούς ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, για την υλοποίηση πενταετών έργων στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ προσπαθεί, επίσης, να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 4.500 κορυφαίους ερευνητές σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας 2020”, το ΕΣΕ έχει σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό, ύψους άνω των €13 δις.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την “απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας” θεσπίστηκε το 2011, ως συμπληρωματική χρηματοδότηση για ερευνητές του ΕΣΕ, με σκοπό να συμβάλει στην τόνωση της καινοτομίας. Κάθε επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στα €150.000. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, που λαμβάνουν ή λάμβαναν, μέχρι προσφάτως, επιχορήγηση του ΕΣΕ. Η χρηματοδότηση διαρκεί έως και 18 μήνες ανά έργο. Αυτή τη στιγμή είναι ανοικτή η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την “απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας” (2015).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021