Σε ισχύ από χθες τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Νέα

02 Σεπτεμβρίου 2020

Σε ισχύ βρίσκεται από χθες το μέτρο του υπερ-τριπλασιασμού των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις, που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). “Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2020, ισχύει ο υπερ-τριπλασιασμός των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις, που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).  Στόχος μας να δημιουργηθούν νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους νέους επιστήμονές μας”. Αυτό ανέφερε σχετικά σε ανάρτησή του στο twitter ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας.

Το ποσοστό έκπτωσης δαπανών για τις εταιρείες, που επενδύουν στο R&D από το 30%, που ήταν μέχρι σήμερα, φθάνει πλέον στο 100%Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 46 του νόμου 4712/20 αυξάνεται (για την ακρίβεια υπερ-τριπλασιάζεται) το ποσοστό υπερ-έκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), από το 30%, που ήταν μέχρι σήμερα, ανέρχεται στο 100%.

Η παροχή των φορολογικών κινήτρων ευθυγραμμίζεται με την κυβερνητική πολιτική για ανάδειξη της έρευνας σε στρατηγική προτεραιότητα της χώρας. Εκτίμηση της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι αυτή η στρατηγική θα δώσει ουσιαστική ώθηση στην καινοτομία, στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς τους τομείς και θα δημιουργήσει καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονες, που διαφορετικά θα αναζητούσαν μια θέση εργασίας στο εξωτερικό.


Έκπτωση δαπανών
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4712/20, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα μηνών.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, μπορούν να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή.

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Να σημειωθεί ότι οι εκθέσεις ελέγχου υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστο στο 5% των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021